Energisektorn förändras för att möta framtiden

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Avvecklingen av kärnkraften och övergången till småskalig produktion av förnybar energi är en central utmaning för den svenska energisektorn.
– Det är en spännande tid. Vi står inför idéutmaningar kring teknikutveckling och nya affärsmodeller, säger Pernilla Winnhed, VD för Energiföretagen Sverige.

Energiföretagen Sverige samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi i landet. I montern (B00:28) på Elfack 2017 lyfter Energiföretagen fram branschtidningen ERA och varumärket EBR, Elbyggnadsrationalisering. EBR syftar till användande av bästa möjliga och väl beprövade tekniska lösningar i branschen.
– Elkunder i Sverige kan räkna med mycket hög leveranssäkerhet, 99,98 procent av tiden, sammanfattar Pernilla Winnhed nuläget.

En central utmaning är utfasningen av kärnkraften, som har utgjort en stor del av energikakan. Kundernas behov måste tillgodoses vid övergången till mer småskalig produktion.
– Det blir mer vind och sol, som produceras längre ut i distributionssystemet, säger Winnhed. Det sker en elektrifiering av transporter och mycket händer inom batteriteknik, lagring och digitalisering. Det ger nya möjligheter och en annan typ av marknad.

Allt pekar enligt Winnhed på fortsatt låga elpriser, med överskott som kan exporteras. Det är bra för såväl privatpersoner som industriföretag.
– Samtidigt gör de låga elpriserna att det inte alltid investeras i miljömässigt goda lösningar, som kraftvärmeverk för produktion av både fjärrvärme och el.
Inom vindkraftsektorn leder den snabba teknikutvecklingen i kombination med elcertifikatens utformning och låga elpriser till att vindkraftverk slås ut för tidigt.
I slutänden är det marknaden och nationella beslut och internationella överenskommelserna om bland annat sänkta utsläpp av växthusgaser som sätter ramarna. Allt sker i ett ständigt pågående samspel mellan många aktörer.