Sverige ska vara världsledande inom smarta elnät

Swedish Smartgrid, Forum för smarta elnät, har målet klart i sikte.
– Sverige ska vara en hubb i världen för smart elnätteknik. Det handlar om allt från fler produkter och tjänster till avtal och variation, säger kanslichefen Maria Sandqvist.

Sedan augusti 2016 är verksamheten igång vid Swedish Smartgrid, Forum för smarta elnät. Forumet, som har samordningsansvar, är underställt regeringskansliet och placerat vid Energimyndighetens kontor i Stockholm. Swedish Smartgrid är en av arrangörerna bakom Power Circle Summit 9 maj.
– Vår uppgift är att främja en global och nationell utveckling av smarta elnät, sammanfattar Maria Sandqvist.

Begreppet smarta elnät är brett. Integration av förnybar energi i elsystemet är en viktig del, när fler blir både kunder och producenter. I Sverige finns framgångsrika exempel med kunder, teknikleverantörer, producenter och nätägare som samverkar för att uppnå smarta elnät.
– Det kan handla om att integrera vindkraft eller solceller i ett befintligt distributionsnät, visa nya tekniska lösningar samt ge slutkunden möjligheter att aktivt delta på energimarknaden. Dessa exempel är naturliga att ta vidare för export eller visa upp för en internationell marknad.
Årtal för delmål står ut som hållpunkter. År 2040 ska all energi som produceras i Sverige vara förnybar och fossilfri. Redan år 2030 ska 50 procent av elanvändningen vara energieffektiv i relation till år 2005.

En stor del av distributionssystemet är ålderstiget och det krävs stora statliga investeringar. Tekniken är på alla sätt ihopkopplad med omvärlden. Med det gemensamma målet att minska utsläpp av växthusgaser kan alla vinna på att nya innovationer och lösningar sprids.
– Internationellt finns ett stort intresse. Men det kräver ansträngningar, säger Sandqvist. Vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta. Och vi måste arbeta tillsammans.