Paradigmskifte i fokus: ”Vi har en hel del att lära av musikbranschen”

Årets Power Circle Summit tar nya djärva grepp. För första gången blir det ett tvådagarsevenemang där paradigmskiftet på energimarknaden fokuseras. Man jämför också med andra branscher som gått igenom snabba omvälvningar.
– Vi har t ex mycket att lära av det som hänt i musikvärlden, säger Olle Johansson, VD på Power Circle.

OlleEfter fjolårets succé i Göteborg flyttar Power Circle Summit i år till Stockholm där konferensen alltså sträcker sig över två dagar: 23–24 april. Första dagen, eller rättare sagt kvällen, består av en nätverksmiddag med gästföreläsning (start kl 18). Även dag två, ett heldagsseminarium på Münchenbryggeriet, öppnar med en nyhet: nätverksfrukost med tre parallella seminarier. I fokus står de snabba förändringarna inom energisektorn.

– Vi vill vara proaktiva istället för reaktiva och belysa sådant som får strategisk vikt framöver. Den snabba teknikutvecklingen sätter villkoren för att bedriva business på energiområdet.

Politiken, menar han, får mer eller mindre rätta sig efter det som sker.

– Ja, på sätt och vis är det så. Se till exempel på utvecklingen av solceller, som idag är det billigaste sättet att producera el på. Det hade ingen trott för 20 år sedan.
– Den utvecklingen handlar om så mycket mer än politik. Visserligen har politiken hjälpt fram det här på olika sätt. Men det är teknikutvecklingen som driver på och öppnar nya möjligheter.

Temat för årets konferens är ”Paradigmskifte på energimarknaden, vilken position tar du?”. Slutkunderna kan revolutionera branschen, menar Olle Johansson.

– De går ifrån att vara konsumenter i traditionell mening och blir istället prosumenter. Alltså en mix av konsumenter och producenter.
– Det leder till att vi rör oss från ett centraliserat system med stora aktörer till ett mycket mer distribuerat system, där många små kan vara med och bidra, tillsammans med de stora.

Hans slutsats är att affärerna i de centraliserade systemen kommer att krympa i konkurrens med de lokala energisystemen som till stor del utgörs av småskalig produktion av förnybar energi.

Parallellt växer det fram en rad nya digitaliserade tjänster som styr slutkundernas energianvändning. IoT, Internet of Things, möjliggör t ex uppkopplade produkter som komfortstyrning av värme och elbilsladdning. En fråga som ställs på konferensen är: Vad händer när digitala tjänster blir mer relevanta än energin?

– Om priset på el är ungefär detsamma vilket bolag man än väljer blir istället olika kringtjänster och appar allt viktigare konkurrensmedel, tror Olle.

Under konferensen uppmärksammas nya företag med nya affärsmodeller och produkter. Många av dem är startups som tar plats i startfältet för årets Innovationsrace, där publiken är med och utser slutsegraren.

Nytt för i år är också att ompositionering och andra branschers förändringsresa belyses på scen.

– Tanken är att jämföra och dra slutsatser från verksamheter som gått igenom en stor omställning, säger Olle Johansson.

Bland annat analyseras musikbranschen. Ett bra exempel, tycker han:

– Den visar hur digitalisering och nya konsumtionsvanor totalt kan kullkasta förutsättningarna: fabriker som gjorde CD-skivor fick lägga ned. All produktion, distribution och försäljning påverkades i grunden.
– Det finns många likheter med det som nu håller på att ske på energimarknaden.