”En kyckling, tack. Och så lite el också”

Du kan köpa en kyckling från en viss lantbrukare. På samma sätt, kanske av samma bonde, kan du nu också köpa el.
– Tanken är enkel: som konsument ska du kunna välja din producent, säger Åsa Bornander om det helt nystartade och nytänkande elbolaget Verve.

VerveInitiativet till Verve togs i fjol av Åsa och hennes E.ON-kollega Fredrik Ringström, som nu driver det som en startup.

– Vi ville ta fram ett nytt sätt för privatpersoner att köpa ursprungsmärkt el. Vad vi gör är att lyfta fram producenterna, alltså personerna bakom elen, som t ex har investerat i solpaneler eller vindkraftverk, berättar de.

E.ON har ett acceleratorprogram för att ta fram nya idéer och affärsmodeller. Där testades Verve under första halvåret i fjol. Tidigt i höstas fick Åsa och Fredrik grönt ljus att fortsätta utveckla konceptet, tjänsten utvärderas löpande. Åsa och Fredrik tycker att de, så här långt, fått bra feedback:

– Just nu satsar vi på att marknadsföra Verve, framförallt på sociala medier, och siktar in oss på privatpersoner och småföretag. Vi tycker oss märka ett stort intresse, både hos producenter och konsumenter.

De småskaliga producenter man vänder sig till är ofta lantbrukare som har elproduktion som bisyssla till odling och djurhållning. De kanske använder 60–70% av elproduktionen själva och säljer överskottet.

– Hos oss kan du köpa elen av Paul, en lantbrukare utanför Malmö, som har ett vindkraftverk. Eller av Nils-Gustav i Kattarp som har solpaneler på sin lada. Eller någon annan, du väljer själv.
– Alla producenter som börjat samarbeta med oss har ett miljöengagemang och har investerat av det skälet. Inte i första hand för att tjäna pengar. Men de blir såklart glada att de kan få ut lite ekonomiskt av sin investering.

I praktiken kommer förstås inte elen i varje givet ögonblick från den producent man valt eftersom vind och sol är väderberoende energikällor.

– Vi går efter årsförbrukningen. Det kunden förbrukar under ett år, lika mycket köper vi in från t ex Paul för just den kunden. Det är det vi menar med ursprungsgaranti, förklarar Fredrik.
– Verve ska alltså inte sälja mer än vad våra leverantörer producerar per år. När det inte blåser får kunden ström ändå, via den elmix som finns i nätet för tillfället.

Den långsiktiga tanken är att ju fler kunder som efterfrågar ursprungsmärkt sol- och vindkraft desto större blir den ”gröna” andelen av residualmixen.

För konsumenten blir elen, på så sätt, ursprungsmärkt. På samma sätt som om du köper en kyckling, potatis eller mjölk i en gårdsbutik.

– Det är just det som är tanken. Samtidigt som du vet varifrån elen kommer och hur den framställs så sponsrar du de här personerna, som då på sikt kan utvidga sin verksamhet.

Bolagets namn, Verve, är ett engelskt ord som betyder ”With great energy and enthusiasm” och bygger på en helt ny affärsmodell, som presenteras närmare på Power Circle Summit, 24 april på Münchenbryggeriet i Stockholm.