ABB på Power Circle Summit: ”Vi vill utnyttja forumet fullt ut!”

ABB har tydliga mål som guldsponsor till årets Power Circle Summit:
– Vi vill framförallt föra en dialog med våra kunder. Men även viktigt att vara med, synas och få tillfälle att diskutera nya affärsmöjligheter, säger Claes Wedén, marknadschef på ABB Power Grids i Västerås.

Profilbild ClaesSom leverantör till den föränderliga energimarknaden vill ABB möta alla aktörer för att diskutera nutid och framtid.
– Energimarknaden går mot mer förnybart och vi får successivt en ny kraftinfrastruktur. Men vi ser ingen revolution, snarare en evolution: en process, där vi i de allra flesta fall har de tekniska lösningarna, säger Claes Wedén.
– Nu handlar mycket om hur vi kan förverkliga och om kundernas mognadsgrad, vilka steg de själva vill ta. Från ABB:s sida vill vi gärna bilda partnerskap och finnas med hela vägen.

Han tycker att läget är extra intressant just nu.
– Att regeringen satt målet ett 100-procentigt förnybart elsystem till år 2040 innebär ju en utmaning, eller varning, till hela energisystemet. Hur ska elnätet hantera det nya landskapet? Vad händer med våra traditionella energiflöden?

Själv tycker han att målsättningen är realistisk.
– Ja, absolut. Vi kan givetvis diskutera årtal – 40, 50 eller 60 – men det är ingen tvekan om att målet i sig är realistiskt.

Han konstaterar att mycket hänt på kort tid:
– Här växer det fram nya tekniker med digitalisering, mikronät, solenergi, e-mobility, m m. Något av detta trodde vi kanske inte skulle bli aktuellt på den nordiska marknaden, men nu är det jättehett!

ABB:s ambition är att täcka in alla teknikområden i det framväxande landskapet.
– Ofta finns redan de tekniska lösningarna. I en del fall är vi i uppstarten, vi kan gå före och påverka, och ofta utvecklar vi tillsammans med andra aktörer på marknaden, säger Claes.

Det är också en viktig anledning till ABB:s satsning på Power Circle Summit.
– På Power Circle Summit får vi möjlighet att möta våra kunder och ha en dialog med marknaden kring aktuella ämnen.
– Vi har sett genom åren att det är en mötesplats med bra nätverkande, bra aktiviteter, bra branschträff. Vi vill synas där och visa att vi är en del av allt detta, utnyttja forumet fullt ut.

Att fånga affärsmöjligheter finns också med i bilden:
– Vi vill självklart hitta nya samarbeten, t ex genomföra förändringar och förbättringar tillsammans med våra kunder. Vi vill så sådana frön, men också fånga dem!