Lär dig vad som händer i nätet – och bygg bort förlusterna!

Trots att den digitala mättekniken tagit stora kliv framåt famlar ofta energibolag och nätägare fortfarande i mörker.
– Många saknar kunskap om vad som händer i elnätet. Här finns stora vinster att göra, säger Erling Gustafsson, sälj- och affärsutvecklare på Smart Grid i Karlskrona.

Erling Gustafsson, sälj- och affärsutvecklare på Smart Grid i KarlskronaSmart Grid Control Sweden AB är det fullständiga namnet på företaget, som startade verksamheten så sent som 2016.
– Men vi som jobbar här har betydligt längre erfarenhet av automation, mätning, kommunikation och styrning av nät, förklarar Erling Gustafsson.

Han medverkar själv i frukostseminariet ”Dynamiskt distributionsnät – en nödvändighet för att möta kommande utmaningar” på Power Circle Summit.
– Vi kommer att dela med oss av erfarenheter – problem vi stött på och möjligheter vi sett – utifrån ett konkret projekt.

Smart Grid har sedan april 2017 mätt och analyserat energiflöden för det lokala energibolaget Affärsverkens elnät i Karlskrona. Målet är att ge konkreta, användbara resultat som kan införas i ordinarie verksamhet.
– Projektet är alltså INTE ytterligare en kunskapspusselbit, utan ett bidrag till verkligt effektiv affärsutveckling, förtydligar Erling.

Han konstaterar att kunskapsnivån hos nätägare, kring vad som händer i deras eget elnät, i allmänhet är låg.
– För att få kunskap måste man sätta ut olika typer av sensorer och mätutrustning och sedan analysera de data man får in för att validera energiflödena. Det är precis vad vi gjort vid projektet i Blekinge.

Mätningen visar energiförluster mellan olika punkter i nätet – och hur de förändras över tid.
– Vi har tagit in 50 olika mätparametrar per nätstation. Sedan gäller det att få fram vilka som är de viktigaste, hur man kan använda dem i det dagliga arbetet och på ett enkelt sätt räkna ut den ekonomiska nyttan.
– Kan man t ex ändra driften på något sätt för att minska förlusterna? Hur kan planerna när det gäller underhåll och ombyggnation anpassas?

Genom att veta vad som händer i nätet kan fel åtgärdas snabbare, driften kan effektiviseras och behovet av bygga in kostsamma reserver minskar.

Det är just här den stora ekonomiska potentialen finns. Resultaten från projektet, som redovisas på Power Circle Summit, kommer säkert att fungera som en ögonöppnare för många. Erling jämför med vägtrafiken:
– Att bygga motorvägar över hela landet, på sträckor där kanske aldrig någon kommer att köra, skulle bli extremt dyrt. Istället mäter man trafikmängden och anpassar vägnätet till det.
– Eller tänk dig en storstad utan trafikljus. Det skulle bli kaos. Med ljusen regleras trafiken. Och med modern teknologi kan energiflöden regleras på ett mycket effektivare sätt.


Anmäl dig till konferensen och frukostseminariet här »