Nyttan av omställningen: fyra gånger insatsen

För varje krona som satsas på omställningen till ett förnybart energisystem får samhället tillbaka fyra kronor.
– Samhällsnyttan är uppenbar, säger Hans Kreisel, koncernchef vid Skellefteå Kraft, frukostvärd på Power Circle Summit.

Hans KrieslerMålet om en 100 procent förnybar elproduktion 2040, som fem partier enades om 2016, är utgångspunkten för frukostseminariet 24 april.
– Vi har antagit utmaningen, säger Hans Kreisel.
– Som vi ser det gav överenskommelsen energibranschen precis vad vi behövde. Skellefteå Kraft vill vara en del av att målet förverkligas. Men vi kan inte vänta till några år före 2040, det här arbetet måste börja nu.

Bolaget har redan tagit en rad initiativ: förutom att fortsätta utveckla vatten-, vind- och solkraft samarbetade man under 2017 med Sweco för att ta fram en beräkning på vad som krävs för att nå målet.
– Den visade att det är fullt möjligt, konstaterar Hans Kreisel.
– Men det stod samtidigt klart att det krävs stora investeringar i produktion och distribution för att nå dit. Så frågan som hängde i luften var: är dessa kostnader rimliga i förhållande till de värden som skapas?

För att få ett svar vände sig bolaget till Boston Consulting Group, som fick uppdraget att se på omställningen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Svaret kom i en rapport som överlämnades tidigare i år.
– Den visade tydligt att det blir en bättre affär för Sverige att ställa om än att behålla dagens energimix. De räknade fram att för varje krona vi investerar i förnybar energi så får samhället tillbaka fyra kronor.

Förutom det uppenbara –  klimatnyttan – visar rapporten att det skapas tillväxt när man i stor skala bygger om till förnybart. Det får i sin tur positiva konsekvenser i ett samhällsperspektiv: fler arbetstillfällen, ökad konkurrenskraft.

Men omställningen ställer också krav på såväl politiker som energibranschen.
– 2040-målet är positivt för Sverige, fastslår Hans Kreisel.
– Men för att nå det krävs samsyn kring vad som behöver göras för att det ska bli gjort. Skellefteå Kraft ligger i framkant av att utveckla förnybar energi och vi är beredda att fortsätta investera i utvecklingen.

Rapporternas resultat ligger till grund för seminariet Skellefteå Kraft bidrar med på Power Circle Summit, där även frågan om hur kunder och mikroproducenter kan involveras sätts i fokus.

För att lyfta fram dessa perspektiv har Skellefteå Kraft bjudit in två gäster:

Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige, som tar upp vilka krav en elektrifierad fordonsflotta kommer att ställa på elnät och produktion, och Cajsa Bartusch, som forskar vid Uppsala universitet kring drivkrafter och hinder för elkonsumenter och prosumenter att bidra till ett effektivare energisystem. Moderator vid seminariet är Malin Thorsén.

Även publiken bjuds in att delta i diskussionen.

Profilbild Svante AxelssonCajsa Bartusch

 

 

 

 

 

 

 

Anmäl dig till konferensen här »