Siemens om Power Circle Summit: ”En unik plattform”

Att åter gå in som guldsponsor till Power Circle Summit var inget svårt beslut för Siemens:
– Vi ser det som en unik plattform för samverkan, där olika parter kan ge och ta, säger Erik Mårtensson, divisionschef Energy Management på Siemens.

Emil Mårtensson– Det behövs innovativa och intelligenta lösningar för transformationen av energimarknaden. Allt för att bibehålla eller stärka Sveriges konkurrenskraft.
Erik Mårtensson menar att det viktigaste skälet för Siemens att medverka på Power Circle Summit, där man även i år är guldsponsor, är att få tillfälle att samverka och utbyta erfarenheter.
– På mötesplatsen får vi input från alla våra kunder, leverantörer och andra aktörer på marknaden. Vi behöver tillsammans diskutera vad som händer, det är jätteviktigt, understryker han.
– Vi vill också lära oss mer, kanske till och med från våra konkurrenter. Jag vill överhuvudtaget se en ökad samverkan.

Han konstaterar att man pratar oerhört mycket om digitalisering, Big Data och om att hantera stora datamänger.
– Men vi behöver prata ännu mer om hur vi kan göra detta på ett säkert sätt, annars blir ju det ett hinder för själva digitaliseringen.
– Vår ambition är att vi med våra lösningar kan skapa trygghet hos alla där ute som ska dela känsliga data kring allt från sin egen IT-säkerhet till kunddata.

Han ser fram emot de diskussionerna på Power Circle Summit:
– Absolut. Vi är ju själva ett digitalt företag med 24 500 mjukvaru-ingenjörer och global närvaro och tillsammans vill vi hjälpa våra kunder med framtidssäkra lösningar som är anpassade för vårt nya energilandskap.
– Mycket handlar om att sätta kunden i centrum, inte nödvändigtvis våra egna kunder utan slutkunderna, förbrukarna. Och det är väldigt många slutkunder som påverkar vad som händer framöver.

Det kan uppstå en gruppdynamik som i sin tur skapar osäkerhet.
– För oss och andra gäller det att förstå vad som händer och hur snabbt det kommer att ske, säger han.

Erik Mårtensson drar paralleller med Tyskland:
– Där har det på kort tid uppstått 600 energikooperativ och över en miljon solpaneler har installerats. En liknande utveckling är inte alls otänkbar i Sverige.
– Det är fullt möjligt att vi får konstellationer av samma typ. Men hur snabbt det går vet ingen. När det väl händer kan det gå väldigt snabbt.

Siemens är förberedda för en sådan omvandling på energimarknaden:
– Vi har en bred plattform av kompetens, en väldigt bred kunskapsbas, på olika områden som är en del av hela den här transformationen av energimarknaden.
– Vi kan både energibranschen, kraftinfrastruktur och generering, och allt kring elektrifiering: styrning, transmission, distribution – allt som har med byggnader, industri och trafik att göra.
– Det är just vår breda kompetens som ger oss en extra styrka, vilken vi naturligtvis gärna delar med oss av.