Årets Kraftkvinna: ”Så vill jag bidra till en hållbar värld”

För Årets Kraftkvinna går jämställdhet och hållbarhet hand i hand. Så när Pia Brantgärde Linder på ABB blev inbjuden att medverka på Power Circle Summit var det inte svårt att välja ämne:
– Jag vill självklart tala om det jag brinner för, säger hon.

Pia Brantgärde

På Kraftkvinnornas senaste gala blev Pia Brantgärde Linder, chef för High Voltage Products på ABB i norra Europa, utsedd till Årets Kraftkvinna. I motiveringen sägs bland annat att ”hon arbetar på ett systematiskt sätt med mångfald och jämställdhetsfrågor och lever som hon lär i en bransch som är traditionellt mansdominerad.”

Den tråden tar hon upp i ett middagsseminarium på Power Circle Summit, där hon och Lennart Carlsson, chef för svensk försäljning på ABB, talar under rubriken ”Mångfald inom teknikbranschen – på olika sätt”.
– Jag brinner ju för att driva jämställdhetsarbetet framåt i energibranschen. Men också för att, genom mitt arbete med teknik och utveckling, bidra till en hållbar värld.

High Voltage Products, det affärsområde Pia Brantgärde Linder är chef för, utvecklar och säljer allt som krävs för flexibla och hållbara elnät som brytare, avledare, mättransformatorer, kondensatorer och elkvalitetslösningar.
– Genom att ta fram hållbara produkter och lösningar vill vi skapa förutsättningar för ett starkare, smartare och grönare elnät, säger hon.
– Det händer fantastiskt mycket roligt och spännande just nu, i den omställning och de stora utmaningar energibranschen står inför.

Hon tänker på allt från kraftledning och kraftinfrastruktur till förnybara energikällor som sol- och vindkraft. Och hur man integrerar dem i näten på ett bättre sätt.
– Det spelar en stor roll, där vi kan vara med och möjliggöra.

Att hon presenteras som Årets Kraftkvinna på Power Circle Summit är ofrånkomligt. Och det har hon inget emot.
– Nej, det är fantastiskt roligt att få en sådan utmärkelse. Den är viktig för att öka tempen i de här frågorna.
– Jag känner mig oerhört stolt och hedrad och hoppas att uppmärksamheten kring priset kan inspirera andra och bidra till ökad jämställdhet.

Det är viktigt med förebilder, tror Pia Brandgärde Linder:
– Jag vill själv gärna bidra till att fler kvinnor vågar satsa.
– Mycket handlar om att skapa möjligheter för ett jämställt ledarskap. Det är viktigt att dela med sig och visa att det finns många roliga arbetsområden och roller inom den här branschen.


Läs mer om nätverksmiddagen »