Clever laddar för framtiden: ”Smart mobilitet som tjänst är en möjlighet för fastighetsbranschen”

Marknaden för elbilar och laddhybrider är hetare än någonsin. Samtidigt byggs infrastrukturen av laddplatser ut i en rasande takt. Men omställningen till elbil handlar om mer än bara infrastruktur.
– Efterfrågan av elbilsladdning och hållbar mobilitet ger möjlighet för nya tjänstepaketeringar inom flera olika branscher, säger August Mazetti på Clever, som berättar om de nya möjligheterna på Power Circle Summit.

August Mazetti, talare Power Circle SummitEn ökad elbilsanvändning är avgörande för att Sverige ska nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 2030. I diskussionen kring hur elbilsanvändningen ska öka hamnar fokus ofta på frågan om hur man kan främja utbyggnaden av laddinfrastrukturen och utmaningarna med denna.

– Ska man få fler att välja elbil måste vi prata mer om de smarta mobilitetstjänster som den nya tekniken drar med sig. Omställningen till elektrifierat innebär flera nya möjligheter att tänka innovativt kring sitt kunderbjudande. Ett exempel är hur elbilsladdning som tjänst kan komplettera andra kunderbjudanden, t.ex. det traditionella boendeerbjudandet, säger August Mazetti som är Account Manager på Clever i Sverige.

Clever startade sin verksamhet 2015 och har på kort tid blivit en av landets ledande laddoperatörer. Clever levererar hårdvara och tjänster för laddning till privatbostäder, fastigheter och arbetsplatser. Samtidigt driver Clever ett rikstäckade laddnätverk med bland annat snabbladdningsmöjligheter längs landets alla vägar. Via samarbetet med de ledande leverantörerna av elbilar har Clever sedan starten 2015 varit med att leverera laddlösningar för både hemmaladdning och publik laddning som en självklar del av elbilsköpet.

– Via nya samarbeten med några av landets mest nytänkande fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar ser vi tillsammans till att ta bort barriärerna för att byta till elbil, även för de som bor i flerfamiljshus, säger August Mazetti.

På årets Power Circle Summit håller Clever i ett frukostseminarium tillsammans med Move About där de kommer presentera hur fastighetsbolag kan vända utmaningar kring infrastruktur till möjligheter när fler efterfrågar hållbara mobilitetstjänster. Det kan vara tjänster kopplade till de boendes laddbehov av egen bil vid bostaden som kan kombineras med laddning i ett publikt laddnätverk. Det kan också vara tillgången till andra fossilfria mobilitetstjänster som en elbilspool.

– Genom att inkludera elbilsladdning med bilen eller boendet och på det sättet erbjuda kunderna mobilitet i ett flexibelt och sömlöst laddnätverk kan det traditionella sättet att se på mobilitet komma att förändras. Smart mobilitet är just vad många efterfrågar, avslutar August Mazetti.

Clever laddstation


Läs mer om frukostseminarierna»