Gruvorna ställer om: nu behövs massor av el under jord

Gruvindustrin är inne i en snabb omställning: dieseln fasas ut, eldriften fasas in.
– Den här utvecklingen går inte att stoppa, säger Erik Svedlund på Epiroc, som ser stora möjligheter för kraftindustri och elleverantörer.

Erik SvedlundErik Svedlund är Global Marketing Manager Electrification på Epiroc, den del av Altas Copco Group som är världsledande på underjordsgruvmaskiner. Som inspirationstalare på Power Circle Summits nätverksmiddagg den 23 april ger han bilden av en industri i förändring, där dieseldrift under lång tid varit helt dominerande.
– Dieseln har möjliggjort gummihjulsdrift av flexibla maskiner som hjullastare och truckar under jord. Men nu måste den bort, menar Erik Svedlund.

Epirocs vision är nollemission under jord. Och då krävs mer eldrift. Borrmaskinerna är sedan tidigare elektrifierade.
– Men för att flytta en borrmaskin från ett arbetsområde till nästa har det krävts en dieselmotor. Nu ersätter vi dem med batteridrivna.

Han förklarar de stora fördelarna med elektrifierade maskiner:
– Under jord är inte luften gratis. Ventilationen som krävs är oerhört kostsam. Och kostnaderna stiger med djupet. Ju djupare man kommer desto mer olönsamt blir det att använda diesel.

Samtidigt ökar hälsokraven.
– Man har börjat förstå att dieselavgaser inte är helt hälsosamma, även om ventilationen fungerar. Dessutom behöver dieselmotorerna stora mängder luft för att inte överhetta områdena de arbetar i.
– Jag vill belysa de här problemen. Om hur gruvindustrin går från att ha varit en av de skitigaste till att bli en av de renaste. Och hur snabbt det går.

Batteritekniken finns framme, konstaterar Erik Svedlund:
– Vi jobbar väldigt hårt på att elektrifiera våra maskiner. Sedan en tid tillbaka serieproducerar Epiroc eldrivna hjullastare och ett antal andra produkter, som jag tänker visa på Power Circle Summit. Just nu utvecklar vi generation två.
– Helt plötsligt förändras landskapet. Som dieselmaskintillverkare hade vi kanske inte så mycket gemensamt med kraftindustrin. Men nu när vi behöver mer elkraft under jord uppstår nya möjligheter för samarbete.

Han tror att omställningen kan gå snabbare än många trott.
– Det här är inte prototyper längre. Generation ett gjorde vi för att bevisa att teknologin faktiskt fungerar. Nu har vi gjort det, nu kan det gå fort.
– Våra maskiner lever i fem till sju år, genomsnittsåldern på vår maskinflotta i världen är 3,5 år. När det här visar sig ekonomiskt lönsamt kan nästa generation eldrivna maskiner helt ta över marknaden.

Under en förutsättning, förstås: att det finns tillgång till el.
– Hur hanterar vi till exempel effektförändringar i elnätet? Vi talar inte om små gulliga batteribilar längre, utan produktionsmaskiner på batteridrift som drar många hundra kilowatt.
– Vi måste ju lösa det här med de kraftnät som finns idag, vi kan inte gå och vänta på morgondagens kraftnät.

Erik Svedlund understryker att batterier är en deskriptiv teknologi.
– Den kommer att förändra mycket. För kraftindustrin gäller det att tänka över sina affärsmodeller och sina nät. Det här går inte att bromsa.


Läs mer om nätverksmiddagen »