Klimatomställningen är en stor möjlighet för svenskt näringsliv

Klimatmålet nettonollutsläpp till 2045 tillsammans med de övriga energipolitiska målen är utmanande för Energisverige. Men också en stor möjlighet för Sverige, svenskt näringsliv och enskilda företagen. Kan vi leverera smarta energi- och klimatlösningar och affärsidéer öppnar sig en enorm möjlighet, nämligen hela världen som marknad.

Vi på Energimyndigheten har det övergripande ansvaret för Sveriges omställning till ett hållbart energisystem och är aktören med bäst helhetsperspektiv över energifrågorna.  Vi sitter med väldigt många verktyg i verktygslådan alltifrån statistik, fakta, analysförmåga till hela forsknings- och innovationskedjan från grundidé till det kommersiella slutledet.  Vi har även en central roll när det gäller exportfrämjande åtgärder för den här typen av lösningar. Vi arbetar aktivt med match-making för att få aktörerna där ute i offentlig sektor, näringsliv och vetenskapssamhället att träffas så det kan ”bli verkstad” och saker händer som är nödvändiga för att möta klimatutmaningen.

I det här sammanhanget är Power Circle Summit en betydelsefull arena, som erbjuder just möjligheten att skapa möten mellan nya aktörer där ett plus ett kan bli tre.

Sverige är ett entreprenörs- och innovationsland, vi är exempelvis ledande i Europa när det gäller patent per capita. En annan avgörande faktor är vår förmåga att samverka mellan aktörer på ett sätt som sällan sker i andra delar av världen. En direkt utmaning nu är att hitta fler vägar där vi tillsammans kan ta goda innovativa idéer hela vägen till kommersialiseringen och bli en viktig marknadsprodukt.

Vi behöver fler möten mellan innovation och kunder, där man kan träffas och skapa. Jag vill se ännu mer match-making och samtidigt sprida goda konkreta exempel och resultat.

Låt oss göra Power Circle Summit till att bli en möjligheternas arena. Om alla kommer dit och tänker möjlighet, då kommer det att hända grejer.

Välkommen till Power Circle Summit!

Robert AndrénGeneraldirektör
Energimyndigheten