Kommunens fordon blir en del av elnätet

Kungsbacka kommun är först ut i landet med att använda sina elfordon som backup och stabilisering av elnätet.

Tekniken kallas Vehicle to Grid och kommer från Nissan, som tillsamman med E.ON nu driver ett pilotprojekt i Kungsbacka kommun.

– Tanken är att när man inte använder elfordonen ska man kunna föra tillbaka ström till de egna anläggningarna eller stabilisera elnätet vid hög belastning, säger Alexandra Österplan, kommunikationschef på Nissan Nordic, som medverkar på Power Circle Summit.

 

Nissan är inte bara en biltillverkare. I elfordonsproduktionens kölvatten har nya användningsområden börjat utvecklas. Ett av dessa är Vehicle to Grid-tekniken, som i kombination med Nissan Energy Solar och xStorage, gör att elbilsförare blir helt självförsörjande av el samt gör det möjligt att lagra och/eller sälja tillbaka, till nätet, den el som inte användas.

Ett första pilotprojektet i Europa startades redan för tre år sedan i Köpenhamn tillsammans med Frederiksberg Forsyning. Där installerades den första generationens Vehicle to Grid-laddare som möjliggjorde att elström kunde föras både till och från elfordonen.

– På eftermiddagen när människor kommer hem pluggas elfordonen in i laddarna och elström kan föras över till nätet, via V2G-enheten, och förser nätet med ström under den tid på dygnet som det är störst behov el. Senare under kvällen och natten när behovet minskar, börjar fordonen laddas. berättar Alexandra Österplan.

Att hantera miljöutmaningarna runt om i världen kräver smarta lösningar och ett nytt tillvägagångssätt för traditionella energi- och distributionsmodeller. V2G som integreras kommersiellt i Kungsbacka banar vägen för en bredare användning av tekniken.

Kungsbacka var tidigt ute med att satsa på elbilar och är dessutom en av de kommuner som har flest solceller landet, hela 1200 kvadratmeter.  Christer Lindström är fordonsansvarig på kommunen och har varit drivande i projektet.

– Vi har 140 elbilar, men i början kommer bara tio bilar att var med i projekt, säger Christer Lindström.

Vid årsskiftet installerades fem Vehicle to Grid-laddare, DC-laddare på 10 kW, utanför stadshuset och under våren ska ytterligare fem installeras. I ett första skede ansluts fordonen till stadshusets elnät som kan låna spänning från bilarna. Men under våren ska fordonen kopplas ut på hela nätet. Överföringen sker hela tiden på mikrosekunder och flyttar spänning dit där den behövs

– Varje bil har ett batteri på 40 kWh, så det blir 400 kWh totalt, vilket är ganska mycket.

På sikt ser Christer Lindström att man även kommer att bygga upp permanenta batterilager i kommunen för att få ytterligare lagringskapacitet. I dag producerar kommunen cirka 1180 MWh, där överskottet säljs rakt ut på nätet.

– Vi producerar massor av el, men vi vill kunna flytta och lagra energin för att använda den vid toppar, så vi slipper sälja för 50 öre kWh och sedan köpa tillbaka den för 1 kr kWh.

Alexandra Österplan på Nissan betonar att lagring av energi har varit ett av de stora problemen. Men nu finns det lösningar, som testas skarpt ute hos landets kommuner.

– Nu tittar vi även på den privata sidan, det blir nästa steg.

Alexandra Österplan, Kommunikationschef
Nissan Nordic