Rätt incitament ska lösa framtidens effekttoppar

När en stor del av energin produceras av småskaliga lokala producenter ställs helt nya krav på våra energisystem.

En av utmaningarna är många förnyelsebara energikällor som inte levererar när marknaden efterfrågar energi.

– Med rätt instrument kan de småskaliga producenterna och konsumenter, bidra till en flexibilitetsmarknad för att kapa de stora topparna, säger Magnus Brolin, forskningsledare på RISE, som medverkar på ett frukostseminarium på Power Circle Summit.

 

Omställningen från storskalig energiproduktion till mer småskaliga lokala system är i full gång. Här finns stora möjligheter på framtidens elmarknader, men också stora utmaningar.

Han menar att det handlar om att vända perspektivet från top down till bottom up och att tröskeln måste vara lägre för små aktörer, så att de kan vara med och bidra med sin flexibilitet.

– I dag finns inte de småskaliga aktörerna med på marknaden på ett aktivt sätt. Genom att öppna upp och skapa förutsättningar för mindre aktörer skull de kunna vara med och lösa utmaningarna med till exempel effekttopparna.

Magnus Brolin exemplifierar med ett system som har många elbilar, när alla ska laddas blir belastningen hög, men genom att ladda vid olika tidpunkter kan man undvika onödiga toppar.

På samma sätt är det med byggnader som har solcellstak, där det gäller att matcha produktionen mot behovet.

– Lagringsfrågan är en viktig pusselbit men också att du kan skjuta på dina elbehov under olika tider.

För det är topparna som är problemet i dag. I flera storstäder, exempelvis Stockholm, Malmö och Uppsala finns ganska stora problem med elförsörjningen när städerna växer. Här behövs mer flexibilitet för att kapa stora toppar och hantera begräsningar i nätkapacitet. Och Magnus Brolin menar att man ska kunna använda de här lokala styrsystemen i det stora systemet för att skapa en större flexibilitet

– Min åsikt är att det i första hand inte är en teknisk fråga utan det handlar mer om policies och regelverk, inte minst att skapa rätt instrument för slutanvändare och små aktörer.

Många håller med om bilden, men fortfarande är det få som gjort något praktiskt och testat. Men det finns spännande projekt.

– Vår ambition är nu att samla piloter och demonstrationer och prata om dessa på Power Circle Summit för att skapa en bättre bild kring vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra.

Ett mycket spännande projekt är FED, Fossil Free Energy District, på Campus Johanneberg i Göteborg. Ett EU-finansierat projekt där nio olika partners medverkar. I projektet ingår hela campusområdet med ett antal fastigheter och cirka 10 000 till 15 000 användare. FED handlar om att göra investeringar i smarta lösningar för att kunna utbyta energi, dels lokalt i det egna systemet, dels med det överliggande systemet.

RISE är partner i projektet och har utvecklat en marknadsplats för att köpa och sälja energi

– Låt säga att jag har ett överskott av energi, hur ska jag kunna sälja den och hur ska det se ut?

En stor utmaning är att konstruera en marknad där man ger rätt incitament för lokala producenter. Det gäller att sätta upp en prissättning så priset verkligen visar nyttan, när behovet är som störst.

– På morgonen och på kvällen är konsumtionen av värme och el som högst. Det är under dessa perioder vi vill minska vår konsumtion, då gäller det att priset speglar när toppen av konsumtionen är som högst

Magnus Brolin berättar att den stora skillnaden idag är att tillgången på el varierar. Tidigare hade vi kärnkraftverk som alltid gav samma tillgång på el. I dag är det olika när vinden blåser och solen skiner.

FED startade 2016 och togs i drift 2018.

– Första året var mycket utveckling och inkörning, men nu börjar informationen komma in i systemet. Inför Power Circle Summit hoppas jag kunna förmedla en del slutsatser, så här långt i projektet.

Magnus Brolinn, R&D Portfolio Manager Energy Markets and Systems
RISE

rise