E.ON ställer om till 100 procent grön energi

Om knappt sju år ska E.ON leverera 100 procent återvunnen och förnybar energi. Det är en kraftfull omställning som satt full fart på företagets kreativitet.

– Tack vare vår renodling kan vi nu fokusera på innovationskraft i hela affären, säger Marc Hoffmann, vd på E.ON i Sverige.

För drygt tre år sedan delade E.ON upp sin verksamhet i två separata bolag: Uniper Energy och E.ON.

– Vi gjorde uppdelningen på grund av en strategisk övertygelse att energimarknaden kommer att delas upp i två, säger Marc Hoffmann, vd för E.ON i Sverige.

En handlar om storskalighet som nu finns hos Uniper, den andra är centrerad kring kunden och lokala energisystem som finns hos E.ON. 

I början av förra året tog E.ON nästa steg i och med en överenskommelse om köpet av tyska Innogy, som också är verksamma inom grön energi och har en liknande strategi. Köpet innebär att företaget nästan fördubblar sin kundbas till 50 miljoner kunder.

– Vi hamnar i en helt annan relevans på marknaden och kan göra mycket mer med vår stora bas av privatkunder.

Ett konkret resultat är samarbetet med Microsoft där bolagen nu tillsammans utvecklar nya mjukvarulösningar som kommer att sätta en ny standard för Smarta Hem-marknaden. Den nya lösningen har som målsättning att samla all data från elektriska apparater i hemmet – inklusive värme- och kylsystem, solcellsinstallationer, batteri, eller laddare för elfordon – på en plattform.

– Den här fokuseringen på slutkunden är vi rätt unika med i Europa och här vill jag erbjuda många fler tjänster som exempelvis solceller i lokala cirkulära system.

Innovationstakten på E.ON har tagit ordentlig fart och många spännande projekt är igång.  Ett av dem är ectogrid, som rymmer en helt ny syn på värmeförsörjning starkt kopplat till cirkulär ekonomi och återvinning.

Ett annat är projektet :agile, ett samarbete med en rad spännande startups, där E.ON ger entreprenörer möjlighet att utveckla nya innovativa verksamheter genom viss finansiering och andra resurser.

– Det är små bolag som är i ett tidigt skede, men här finns oerhört många fina idéer.

Ytterligare ett projekt görs tillsammans med Nissan inom Future Energy Home, där en kommuns elfordon kopplas upp mot elnätet för att balansera energiförbrukningen.

– Vi har också en spännande satsning med Simris, utanför Simrishamn, där det finns solceller och vindsnurror, för att skapa ett lokalt energisystem för 200 hushåll och göra en liten ort på landsbygden självförsörjande på el.

Marc Hoffmann ser fler nya samarbeten i kikaren. Det kommer att behövas för att klara den stora omställning som krävs för att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi.

– Ingen kan göra detta själv och vi är väldigt öppna för olika partnerskap, exempelvis inom city energi solutions, där vi vill vara en trovärdig partner för staden.

Han menar att framtiden kommer att bjuda på många olika lösningar.

– Utmaningen är att tillhandahålla lösningar som är enkla och hållbara och som ger kunden mer oberoende, det vill säga att man producerar och konsumerar sin egen el.

 

Marc Hoffmann, Sverigechef och chef Customer Solutions
E.ON i Sverige

 

Text: Håkan Linger

Foto: Christian Andersson