”Case marathon” – praktikfall på framtidslösningar med smart elektrifiering i framkant

Vi täcker lösningar inom teknik, marknad, affärsmodell, nya roller och regelverk. Presentationerna täcker även perspektiv från olika delar av värdekedjan. Vilket var problemet? Hur ser lösningen ut? Vad blev resultatet? Hur går man vidare?

1. Extrem snabbladdning med minimal nätkapacitet

Jenny Larsson
VD, ABB Power Grids Sweden AB

Jenny Larsson tillträdde den 1 januari 2020 som VD för ABB Power Grids Sweden. Jenny kom till ABB 2018 in som sälj- och marknadschef för svenska Power Grids. Jenny har lång erfarenhet inom energibranschen och började som trainee på Vattenfall, där hon under flera år hade många ledande positioner. Bland annat som chef för affärsenheten Värme Sverige och under tre år vd för Gotlands Energi. ”Elektrifiering är en möjliggörare för omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi vill, tillsammans med våra kunder, partners och leverantörer, leverera produkter och lösningar som möjliggör framtidens energisystem.”

2. Nytt grepp för storskalig elbilsladdning

Cecilia Wemming
Senior Policy Advisor, Ellevio

Cecilia Wemming jobbar som public affairs advisor på Ellevio och har sedan ett par år arbetat intensivt med politiken knuten till elektrifieringens laddinfrastruktur och Ellevios affär kopplad till densamma.

3. Digitaliserade fastigheter i energisystemet

Johan Tannerstad
Chef El & Automation, Örebrobostäder

4. Flexibilitetsmarknaden tar nästa steg framåt

Peter Sigenstam
Director Strategy & Business Development, E.ON