Videomaterial från Power Circle Summit 2020

Tack för att ni var med på Power Circle Summit!

Vi hoppas att ni liksom vi, tog med er ny inspiration och nya kunskaper. För er som inte hade möjlighet att delta eller bara vill se innehållet från konferensen en gång till – finns nedan alla talares presentationer samlade för er.

Frukostseminarium

Delning och digitalisering – lösningen på klimatutmaningen

Erling Gustafsson – Affärsutvecklare, Addsecure

Så kan ni i praktiken använda mätvärden från nätstationerna

Göran Ernstson – VD, Power2U

Konferensprogram

”Net-Zero Compatible Innovations”: Industrins och städernas roll.

Dennis Pamlin – Senior Advisor, RISE

Så blir svenska företag vinnare i omställningen

Karin Comstedt Webb – Hållbarhetschef, Heidelberg Cement

Lina Håkansdotter Palm – Energi – och klimatexpert, Svenskt Näringsliv

Pernilla Winnhed – VD, Energiföretagen Sverige

Hur snabbt kan vi skala upp lyckade lokala energilösningar?

Anne Vadasz Nilsson – Generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

"Case Marathon" - framtidslösningar i praktiken

Extrem snabbladdning med minimal nätkapacitet

Jenny Larsson – VD, ABB Power Grids Sweden AB

Nytt grepp för storskalig elbilsladdning

Cecilia Wemming – Senior Policy Advisor, Ellevio

Digitaliserade fastigheter i energisystemet

Jonas Tannerstad – Chef El & Automation, Örebrobostäder

Flexibilitetsmarknaden tar nästa steg framåt

Peter Sigenstam – Director Strategy & Business Development, E.ON