Digitaliseringen av elnätet, mer än smarta mätare – hur kommer det kunderna tillgodo?

Välkommen på frukostseminarium!

Omställningen till ett hållbart och leveranssäkert elnät är en av de största utmaningarna idag, inte minst då kunderna tar en ny roll som procumenter i det nya energilandskapet. Regleringsmodellen driver till reinvesteringar i ny infrastruktur, samtidigt som digitaliseringen skapar möjlighet att revolutionera hela elnätsverksamheten. Hur ser nätbolagen på digitaliseringens möjligheter och vad gör de konkret? På seminariet kommer vi att även att diskutera samspelet mellan teknik-, organisations- och kompetensutveckling, samt hur detta samspelar med ökade krav från kunder och regleringsmodellen.

Arrangeras av dLaboratory,

mats didriksson
Mats Didriksson, VD på dLaboratory.