Varför delta på Power Circle Summit?

Power Circle Summit är energisektorns viktigaste mötesplats för kunskaps- och idéutbyte mellan framtidens aktörer på energimarknaden, med syfte att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi. Här samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare.

Välkommen att delta i årets viktigaste mötesplats för energisektorn! Vi ses på Power Circle Summit, Svenska Mässan, Göteborg, 6-7 maj 2019.