Varför delta på Power Circle Summit?

Power Circle Summit är energisektorns viktigaste mötesplats för kunskaps- och idéutbyte mellan framtidens aktörer på energimarknaden, med syfte att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi. Här samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare.

Välkommen att delta i årets viktigaste mötesplats för energisektorn!

citat

”Organisationens medverkan: Energimyndigheten satsar på att främja nya innovationer som kan bidra till ett hållbart energisystem. Detta kräver mötesplatser som är branschöverskridande som denna konferens.”
Andreas Stubelius, affärsutvecklare Energimyndigheten

”Det är bra att Power Circle Summit anordnas för att synliggöra den viktiga utvecklingen som sker på energimarknaden. Som ansvarig för Vattenfalls smart grid-projekt ser jag fram emot lösningsbaserade samtal med insatta personer på området.”
Peter Söderström, Smart grids portfolio manager, Vattenfall Eldistribution

”InnoEnergy finns representerade på Power Circle Summit som en del i vårt uppdrag att bygga ett nätverk inom den svenska energibranschen. Vi jobbar med internationalisering inom energibranschen och vi ser på de globala trenderna att det finns ett stort behov av att bygga bra samarbeten för att lyckas med en energiomställning.”
Kenneth Johansson, VD KIC InnoEnergy Sweden