Varför delta på Power Circle Summit?

Power Circle Summit är energisektorns viktigaste mötesplats för kunskaps- och idéutbyte mellan framtidens aktörer på energimarknaden, med syfte att lyfta tankar kring innovation, energiteknik, affärsmodeller och strategi. Här samlar landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare.

Välkommen att delta i årets viktigaste mötesplats för energisektorn!
Vi ses på Power Circle Summit, Svenska Mässan, Göteborg, 7 maj 2019.

KEYNOTES 2018

Lisa Ekström

Olle Johansson

 

”Ett fantastiskt bra program! Fantastiskt också att alla kan samlas på ett ställe och diskutera framtiden. Det är otroligt kul att få vara med här och representera ABB. Vi lär oss mycket av alla medverkande.”
Johan Söderström, VD ABB

”Det här är rätt forum för oss, intresset var enormt på för etableringen av vår batterifabrik som blir Europas största.”
Peter Carlsson, VD, Northvolt (tidigare logistikchef Tesla)

”Organisationens medverkan: Energimyndigheten satsar på att främja nya innovationer som kan bidra till ett hållbart energisystem. Detta kräver mötesplatser som är branschöverskridande som denna konferens.”
Andreas Stubelius, affärsutvecklare Energimyndigheten

”Det är bra att Power Circle Summit anordnas för att synliggöra den viktiga utvecklingen som sker på energimarknaden. Som ansvarig för Vattenfalls smart grid-projekt ser jag fram emot lösningsbaserade samtal med insatta personer på området.”
Peter Söderström, Smart grids portfolio manager, Vattenfall Eldistribution

”InnoEnergy finns representerade på Power Circle Summit som en del i vårt uppdrag att bygga ett nätverk inom den svenska energibranschen. Vi jobbar med internationalisering inom energibranschen och vi ser på de globala trenderna att det finns ett stort behov av att bygga bra samarbeten för att lyckas med en energiomställning.”
Kenneth Johansson, VD KIC InnoEnergy Sweden