Program

Tema för 2019: Omställning Energisverige – genom innovationer, nya strategier och affärsmodeller.

Tema för 2019: Omställning Energisverige – genom innovationer, nya strategier och affärsmodeller.

Evolution eller revolution? Hur stor innovationskraft behövs för att Energisverige ska kunna möta upp kundernas krav på nya tjänster och samhällets krav på klimatkloka lösningar?

Här sätter vi fingret på de möjligheter som omställningen skapar och analyserar branschens sätt att arbeta med innovation för att vara en del av lösningen för en hållbar framtid!

Scenprogrammet för 2019 presenteras i februari.