Omställning Energisverige – genom innovationer, nya strategier och affärsmodeller

Evolution eller revolution? Hur stor innovationskraft behövs för att Energisverige ska kunna möta upp kundernas krav på nya tjänster och samhällets krav på klimatkloka lösningar? Här sätter vi fingret på de möjligheter som omställningen skapar och analyserar branschens sätt att arbeta med innovation för att vara en del av lösningen för en hållbar framtid!

Teknikutveckling och innovation är nödvändigt för att klara utmaningarna – men driver samhället energiinnovation på rätt sätt?

Trycket på omställning ökar, både i Sverige och globalt. Forskning visar att teknik och innovationsdriv krävs för att klara klimatutmaningen – vilka krav ställer samhället och hur måste energibranschen arbeta med ny teknik och innovation för att bidra till omställningen.

Spaning: Hållbarhet som drivkraft och hur energibranschen möter den med innovation

Den som kan innovera på hållbarhetstrenden och möta samhällets förändrade förväntningar har mycket att vinna. Tar branschen hand om det förtroendet, ansvaret och de möjligheter som följer med förväntningarna på en framtida, radikalt annorlunda, energimarknad?

Från ord till handling: Innovationerna som omdefinierar energimarknaden ger nya möjligheter

Elektrifieringen av transportsektorn och industrin har tillsammans med nya tekniska lösningar lett till att gränserna mellan olika sektorer börjar suddas ut. Detta ger möjligheter som energibranschen kan ta hand om, men det förutsätter en omdefiniering av roller och uppdrag samt samverkan mellan otippade etablerade aktörer.

Digitala tjänster och nya affärsmodeller för innovationer som bidrar till klimatomställning

Framtidens kunder kräver inte bara hållbarhet, utan har mer komplexa behov de vill ha tillfredsställda. Det kräver nya tjänster och nya affärsmodeller. Detta innebär ett möte mellan nya aktörer och en innovationsresa ut i delvis okänd terräng. Kundens val avgör slutligen var tillväxten hamnar och vem som får förtroendet.

Anmäl dig till Power Circle Summit 2019

Säkra din plats på Nordens ledande tankesmedja för framtidens energi

Till anmälan