Program

Tema för 2018: Paradigmskifte på energimarknaden – vilka position tar du?

Tema för 2018: Paradigmskifte på energimarknaden – vilka position tar du?

Den nya lokala energitekniken är redan på många håll ett realistiskt alternativ till en ensidig försörjning från ett traditionellt energisystem. Samtidigt sker rekordinvesteringar och stora avgiftshöjningar i de svenska elnäten. Utvecklingen leder oundvikligen till en konkurrens mellan ett traditionellt och flera allt mer självständiga lokala energisystem.

Kundrelationerna blir snabbt mer digitala och ”sakernas internet” möjliggör en tjänstemarknad av uppkopplade produkter. Energihandeln kan lätt förpackas i en värdeskapande tjänst, exempelvis elbilsladdning och komfortstyrning av värme. Handeln kommer också i högre grad att ske med intelligenta robotar i delningsnätverk utan mellanhänder.

Utvecklingen leder oss till tre hypoteser som vi kommer att utveckla och diskutera på Power Circle Summit.

  1. Slutkunderna kommer att revolutionera energibranschen – med eller utan medgivande från branschen
  2. Affärerna i de centraliserade energisystemen kommer att krympa av konkurrens från ett växande antal små lokala energisystem
  3. Slutkundernas kontakter med energimarknaden kommer att ske genom nya tjänster som styr energianvändningen

 

Varmt välkomna att diskutera paradigmskiftet på energimarknaden – vad händer när kunderna tar initiativet och hur möter olika typer av aktörer denna utveckling?

 

  • måndag 23 apr
  • tisdag 24 apr
Välj tid
18:00
22:00
18:00

Välkomstmiddag med gästföreläsning

Köp seminariekort

Anmälan till Power Circle Summit öppnar inom kort.