Program

Tema för 2018: Paradigmskifte på energimarknaden – vilka position tar du? Du ser programmet längre ner på denna sidan.

Tema för 2018: Paradigmskifte på energimarknaden – vilka position tar du? Du ser programmet längre ner på denna sidan.

Den nya lokala energitekniken är redan på många håll ett realistiskt alternativ till en ensidig försörjning från ett traditionellt energisystem. Samtidigt sker rekordinvesteringar och stora avgiftshöjningar i de svenska elnäten. Utvecklingen leder oundvikligen till en konkurrens mellan ett traditionellt och flera allt mer självständiga lokala energisystem.

Kundrelationerna blir snabbt mer digitala och ”sakernas internet” möjliggör en tjänstemarknad av uppkopplade produkter. Energihandeln kan lätt förpackas i en värdeskapande tjänst, exempelvis elbilsladdning och komfortstyrning av värme. Handeln kommer också i högre grad att ske med intelligenta robotar i delningsnätverk utan mellanhänder.

Utvecklingen leder oss till tre hypoteser som vi utvecklade och diskuterade under Power Circle Summit 2018.

  1. Slutkunderna kommer att revolutionera energibranschen – med eller utan medgivande från branschen
  2. Affärerna i de centraliserade energisystemen kommer att krympa av konkurrens från ett växande antal små lokala energisystem
  3. Slutkundernas kontakter med energimarknaden kommer att ske genom nya tjänster som styr energianvändningen
  • tisdag 24 apr
Välj tid
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Inga programpunkter matchade din sökning.

08:45

Frukostseminarie: Vägen till 100 % förnybart 2040

Cajsa Bartusch, Uppsala universitet, Hans Kreisel, Skellefteå Kraft, Malin Thorsén, Bright Planet, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige

Frukostseminarie: Dynamiskt distributionsnät - hur digitalisering, big data och ny teknik kan klara elnätets utmaningar

Erling Gustafsson, Smart Grid Networks, Magnus Lindén, Sweco

Frukostseminarie: Mobilitetstjänster som en självklar del av det moderna boendeerbjudandet?

August Mazetti, Clever, Mikael Kilter, Move About
09:00

Kaffe och mingel i utställningen

10:00

Välkomna till ett paradigmskifte på energimarknaden

Bo Normark, Senior rådgivare Power Circle, Karin Bodén, Pressansvarig Jämtkraft, Olle Johansson
10:10

Den nya energimarknaden är här

Åsa Bornander och Fredrik Ringström, Co-Founders Verve, Trued Holmquist, CEO/Co-founder Manetos Labs, Ulrika Wising, Head of Battery Storage and Energy Efficiency Macquarie
11:00

Innovationsrace - kvalomgång del 1

Energimyndigheten, InnoEnergy
11:30

Kaffe och mingel i utställningen

12:00

Ny Teknik - Evolution eller Revolution?

Christian Sandström, Docent i disruptiv innovation Chalmers och JIBS
12:30

Innovationsrace - kvalomgång del 2

13:00

Lunch och mingel i utställningen

14:00

Kan man lyckas med ompositionering i en etablerad bransch?

Lisa Kamoja Ekström, Inspirationstalare
14:30

Hur möter branschen det nya solsamhället?

Allan Larsson, Ordförande ElectriCiTY, Johan Mörnstam, CEO E.ON Energidistribution, Monica Karlsson, Ordförande Energiföretagen Sverige samt till vardags VD Halmstad Energi och Miljö
15:00

Kaffe och mingel i utställningen

15:30

Vad händer när digitala tjänster blir mer relevanta än energin?

Annika Widmark Sjöstedt, Strateg Kraftringen, Bo Dahlbom, Professor Sustainable Innovation, Daniel Lindén, Grundare Tibber, Linda Ramstedt Marklund, Digital Transformation Manager Fortum
16:00

Innovationsrace - finalomgång

Energimyndigheten, InnoEnergy
16:30

Slutsatser framtidsscenarier för energimarknaden - snack eller verkstad?

Bo Normark, Senior rådgivare Power Circle, Karin Bodén, Pressansvarig Jämtkraft, Lisa Kamoja Ekström, Inspirationstalare, Olle Johansson
16:55

Avslutningsord

Olle Johansson
17:00

Mingel med tilltugg