Program

Tema för 2017: Hållbara lösningar för framtidens energianvändare – är teknik och opinion redo? Moderator Karin Bodén och expertkommentator Bo Normark.

Tema för 2017: Hållbara lösningar för framtidens energianvändare – är teknik och opinion redo? Moderator Karin Bodén och expertkommentator Bo Normark.

Tema för 2017: Hållbara lösningar för framtidens energianvändare – är teknik och opinion redo?

 • Konsekvenser av den digitala revolutionen hos energianvändaren
 • Möjligheter och hot i en växande energitjänstemarknad
 • Elens roll i en fossilfri transportmarknad
 • Summering: Så möter vi denna utveckling

Ladda ner hela programmet här.

 • tisdag 09 maj
Välj tid
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
 • FavoriteStar

  Mina favoriter


  Visa endast favoriter
 • Filtrera på Scen

09:00

Kaffe och mingel i utställningen

Scen: H2

10:00

Välkommen och introduktion

Bo Normark, Karin Bodén, Olle Johansson Scen: H1

Power Circles VD Olle Johansson hälsar tillsammans med moderator Karin Bodén och expertkommentator Bo Normark välkommen till Power Circle Summit 2017 med tema: Hållbara lösningar för framtidens energianvändare  – är teknik och opinion redo? Medverkande: Olle Johansson, VD, Power Circle, Karin Bodén, moderator samt Bo Normark, expertkommentator.

10:05

Kampen om energikunderna i den digitala revolutionen

Anna Frankzén Starrin, Magnus Melander (THINGS) Scen: H1

Kanske innebär digitaliseringen den största förändringen sedan den industriella revolutionen. Digitaliseringen ger helt nya möjligheter till samarbeten och öppnar för nya aktörer och nya affärsmodeller. Alla vill vara med i den digitala revolutionen, men inte alla vet hur. Historien har visat att digitaliseringen har skapat en helt ny spelplan inom många andra branscher vilket lett till digital ångest hos många företag, inte minst inom energibranschen. Vilka trender kommer att påverka energibranschen mest och hur ska vi tänka för att hänga med i den digitala revolutionen? Medverkande: Anna Frankzén Starrin, Trendspanare och omvärldsanalytiker samt Magnus Melander, IOT evangelist, SMSE, THINGS.

10:45

Användarens roll i framtida svenska energimarknaden

Erik Brandsma (Energimyndigheten) Scen: H1

Energisektorn är inne i ett paradigmskifte där modellen med storskalig el- och värmeproduktion delvis ersätts av decentraliserade, individuella energilösningar. Hur ska branschen förhålla sig till den nya användaren som tar en mer aktiv roll som prosument, ställer högre krav på hållbarhet, samt blir mer flexibel och aktiv på marknaden? Vilka faktorer driver användaren att anamma ny teknik och hur snabb och långtgående kan denna utveckling bli? Medverkande: Erik Brandsma, GD, Energimyndigheten.

11:00

Kaffe och mingel i utställningen

Scen: H2

11:30

Hur långt och hur snabbt kommer fordonsmarknaden att elektrifieras och vilka bli......

Mats Fägerhag (CEVT), Peter Carlsson (Northvolt), Sten Forsberg (Volkswagen), Svante Axelsson (Fossilfritt Sverige) Scen: H1

Framtiden är elektrifierad - elbilsflottan växer kraftigt och spås explodera de närmaste åren. År 2030 kan vi ha en miljon laddbara fordon i Sverige vilket inte bara leder till ökat elbehov utan också kan påverka elnätet på gott och ont. Med rätt verktyg kan elbilarna bli en tillgång för att balansera en stor andel förnybar elproduktion, då de erbjuder möjligheter för flexibilitet och laststyrning. Utvecklingen inom fordonssektorn har också pressat priserna på stationära energilager vilket kommer att leda till nya tillämpningar även inom energisektorn och kan erbjuda helt nya affärsmöjligheter för svensk industri. Medverkande: Peter Carlsson, Affärsängel och VD Northvolt, Mats Fägerhag, VD CEVT, Sten Forsberg, Sverigechef, Volkswagen samt Svante Axelsson, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige.

12:00

Vad kan kunderna förvänta sig efter bokslut i Sveriges stora flaggskeppsprojekt......

Catarina Nauclér (Fortum), Karl Bergman (Vattenfall), Peter Sigenstam (E.ON Elnät) Scen: H1

De tre stora, svenska pilotprojekten inom smarta nät; Hyllie, Norra Djurgårdsstaden och Smart Grid Gotland, går alla mot sitt slut. Vad har de gett de som medverkat i projekten och vilka svårigheter har de mött? Vilken nytta har kommit slutkunderna till del i form av nya kommersiella lösningar? Är visionerna för smarta nät på väg att bli verklighet eller måste vi tillbaka till ritbordet? Medverkande: Catarina Nauclér, FoU chef Sverige, Fortum, Karl Bergman, Director R&D Nordic, Vattenfall samt Peter Sigenstam, Chef för Strategi och Affärsutveckling, E.ON Elnät.

12:30

Lunch och mingel i utställningen

Scen: H2

13:30

Innovationsrace

Scen: H1

Tema: ”Innovationer som gör skillnad för energianvändarna” • Energimyndigheten och InnoEnergy anordrar en pitchningstävling för innovativa energiteknikföretag. • Tio start-ups kommer att få möjligheten att pitcha inför en publik med stor erfarenhet från energisektorn. Av de tio kommer tre att gå till final och bedömas av en jury bestående av personer med stor erfarenhet av finansiering. Vinnaren kommer att få en prispeng på 100 000 kr ett så kallat ”de minimis-stöd”.

Deltagande företag i Innovationsracet 2017 Againity Dunderon Flue Gas Recovery Sweden Greinon Engineering AB Insplorion Nodd AB Ochno Phoenix BioPower SeaTwirl Swedish Algae Factory

Medan juryn överlägger; Innovationer i stora företag Håkan Andersson från Skanska berättar om banbrytande svenska nya innovationer inom energilagring.

15:00

Kaffe och mingel i utställningen

Scen: H2

15:30

Digitalisering hos energianvändaren från smarta prylar till digitala affärer

Björn Berg (Ngenic), Eric Anderbjörk (Tmpl), Malin Flysjö (Borås Elhandel) Scen: H1

Uppkopplade prylar som möjliggör visualisering av förbrukningen och flexibel energianvändning, småskalig egen produktion och energilager, samt en elektrifierad transportsektor med uppkopplade, självkörande bilar är några trender som kommer att påverka vardagen för framtidens energianvändare. Digitaliseringen har potential att omstörta gamla affärsmodeller. Hur tänker etablerade och nya aktörer kring behovet av att förnya de etablerade affärsmodellerna. Och vad är det kunderna efterfrågar? Medverkande: Björn Berg, VD, Ngenic, Malin Flysjö, VD, Borås Elhandel samt Eric Anderbjörk, VD, Tmpl.

16:00

Den nya marknaden för laddning av elfordon

Anna Fägersten (Charge Amps), Anna Karlsson (Kalmar Energi), Caroline Rosén (Swedavia), Markus Hökfelt (Fortum) Scen: H1

Marknaden för laddning av elfordon växer kraftigt och kan innebära en ny affärsmöjlighet och nya samarbetsmöjligheter för energibolagen. Men den kan också öppna för nya aktörer att komma in på energimarknaden. Hur ser framtidens laddinfrastruktur ut, och vilka affärsutmaningar ställs branschen inför när marknaden tar fart? Vad är drivkraften hos de olika aktörerna att satsa på infrastruktur? Hur tänker kunderna och vilka är de verkliga behoven som marknaden ska lösa, nu och i framtiden? Medverkande: Markus Hökfelt, Vice President Charge and Drive, Fortum, Anna Fägersten, Manager Nordic Markets, Charge Amps, Anna Karlsson, VD Kalmar Energi samt Caroline Rosén, Affärschef Commercial & Real Estate, Swedavia.

16:30

Kundernas roll i framtidens hållbara energisystem

Johan Söderström (ABB), Li Lövehed (Akademiska hus), Lotta Brändström (Göteborg Energi), Wilhelm Löwenhielm (Eneo Solutions) Scen: H1

Det pågår en trend med ökande andel decentraliserad egenproduktion av el och värme hos både små och stora kunder. Samtidigt leder ny teknik och pressade priser hela tiden till nya möjligheter för kunder att delta på energimarknaden med allt ifrån lokala energilager till uppkopplade laster som kan bidra med flexibilitet i systemet. Hur kommer rollerna att se ut i det framtida energisystemet och vilka nya affärsmöjligheter finns här för nya och gamla aktörer på marknaden, exempelvis i form av aggregatorer och möjliggörare för en ny delandeekonomi på energisidan? Hur ska de olika systemen kunna samverka för att skapa mest nytta? Medverkande: Lotta Brändström, VD, Göteborg Energi, Wilhelm Löwenhielm, VD, Eneo Solutions, Li Lövehed, Energistrateg, Akademiska hus samt Johan Söderström, VD ABB Sverige.

17:00

Plenumdiskussion – frågor, summering och slutsatser

Anna Frankzén Starrin, Bo Normark, Karin Bodén, Olle Johansson Scen: H1

Vi summerar intrycken från dagens tema: Hållbara lösningar för framtidens energianvändare och försöker besvara frågan: är teknik och opinion redo? Medverkande: Olle Johansson, VD, Power Circle, Karin Bodén, moderator, Bo Normark, expertkommentator samt Anna Frankzén Starrin, Trendspanare och omvärldsanalytiker.

17:30

Mingel

Scen: H2

Köp seminariekort

Köp seminariekort till Power Circle Summit redan idag.

Köp seminariekort här

Köp seminariekort till Power Circle Summit redan idag.

Köp seminariekort här