Frukostseminarier 2018

Under Power Circle Summit 2018 serverades nyttiga kunskaper inom tre högaktuella teman på tre olika frukostseminarier. Här nätverkades det mellan branschkollegor i en lärorik miljö. 

 

Mobilitetstjänster som en självklar del av det moderna boendeerbjudandet?

 

Fastighetsbolaget Balder har börjat gå över till verkligt hållbara bostäder i sina nya projekt. Här laddar de boende bilen med el från förnybara energikällor och har också tillgång till en självförsörjande elbilspool. Vi tittar på hur och varför man ska komplettera ett boendeerbjudande med hållbara mobilitetstjänster och vad detta kan tänkas omfatta idag och imorgon.

 

Arrangerades av Move About & Clever.

Vägen till 100 % förnybart 2040

 

Hur involverar vi kunderna och mikroproduktion för att förenkla omställningen? Ett samtal om hur omställningen kan ske, de värden den skapar och samspelet mellan systemförändringar, förändrade konsumtionsmönster, beteenden.

 

Omställningen till helt förnybar energiproduktion innebär att produktion, distribution och konsumtion av energi behöver se annorlunda ut i framtiden. Det ställer krav på såväl branschen som politiker men även kunderna behöver ha och ta en roll i det nya energisystemet. Vilka drivkrafter har konsumenter för att vilja ta en mer aktiv roll? Seminariet fokuserar både på teknik och beteende, och kommer innefatta diskussioner om de tekniska systemförändringar som kan krävas av en omställning till en fossilfri fordonsflotta och ökad mikroproduktion spritt över hela landet. Vi kommer även diskutera ändrade beteenden och drivkrafter hos kunderna och hur detta samverkar med förändringar inom den traditionella storskaliga produktionen.

 

Arrangerades av Skellefteåkraft.

Dynamiska distributionsnät – hur digitalisering, big data och ny teknik kan klara elnätets utmaningar

 

Framtidens distributionsnät ska vara förberedda för 100 % förnybar elproduktion, utnyttja användarnas flexibilitet och erbjuda hög leveranssäkerhet – allt på ett kostnadseffektivt sätt. Hur kan framtidens nätstationer bestyckas med ny teknik för att dra nytta av digitalisering och big data, samtidigt som lönsamheten säkerställs? På frukostseminariet presenteras erfarenheter från ett konkret case i Karlskrona, med praktiskt användbara resultat som kan införas direkt i den ordinarie verksamheten hos elnätsföretag. Smartgrid berättar om erfarenheter, problem och möjligheter som kan bidra till effektiv affärsutveckling.

 

Arrangerades av Smart Grid Networks.