Frukostseminarier 2019

På morgonen den 7 maj erbjuder vi möjligheten att delta på frukostseminarier.

Frukostseminariet ingår i din konferensbiljett. Du kan välja mellan olika seminarier, och anmäler dig i mån av plats. I frukostseminariet erbjuds en fördjupning inom valt område där den som ansvarar för temat presenterar ett fördjupande case. Dagen startar med frukost från 08:00.

Tider för frukostseminarier: 08:00-09:30. Heldagskonferens startar 10:00.

Varmt välkommen på en spännande och lärorik dag!

En elmarknad i förändring – möjligheter och utmaningar med lokala marknaden

Utvecklingen av elkraftsystemet med lokal produktion, lagring och elbilar ställer nya krav på marknadens funktion och utformning. Lokala marknader och flexibilitetsmarknader förutses spela en viktig roll i detta framtida system. Vilka möjligheter för utvecklingen av lokala marknader med sig? Och vilka utmaningar innebär den? Detta frukostseminarium ska diskutera dessa frågor utifrån erfarenheter från demonstrationer och piloter.

Arrangeras av RISE.

 

RISE frukostseminarium är nu fullt.

Digitaliseringen av elnätet, mer än smarta mätare – hur kommer det kunderna tillgodo?

Omställningen till ett hållbart och leveranssäkert elnät är en av de största utmaningarna idag, inte minst då kunderna tar en ny roll som procumenter i det nya energilandskapet. Regleringsmodellen driver till reinvesteringar i ny infrastruktur, samtidigt som digitaliseringen skapar möjlighet att revolutionera hela elnätsverksamheten. Hur ser nätbolagen på digitaliseringens möjligheter och vad gör de konkret? På seminariet kommer vi att även att diskutera samspelet mellan teknik-, organisations- och kompetensutveckling, samt hur detta samspelar med ökade krav från kunder och regleringsmodellen.

Arrangeras av dLaboratory.