Frukostseminarier 2019

För de morgonpigga hölls två stycken intressanta frukostseminarier av RISE respektive dLaboratory

För de morgonpigga hölls två stycken intressanta frukostseminarier av RISE respektive dLaboratory

En elmarknad i förändring – möjligheter och utmaningar med lokala marknaden

Utvecklingen av elkraftsystemet med lokal produktion, lagring och elbilar ställer nya krav på marknadens funktion och utformning. Lokala marknader och flexibilitetsmarknader förutses spela en viktig roll i detta framtida system. Vilka möjligheter för utvecklingen av lokala marknader med sig? Och vilka utmaningar innebär den? Detta frukostseminarium ska diskutera dessa frågor utifrån erfarenheter från demonstrationer och piloter.

Arrangeras av RISE.

Digitaliseringen av elnätet, mer än smarta mätare – hur kommer det kunderna tillgodo?

Omställningen till ett hållbart och leveranssäkert elnät är en av de största utmaningarna idag, inte minst då kunderna tar en ny roll som procumenter i det nya energilandskapet. Regleringsmodellen driver till reinvesteringar i ny infrastruktur, samtidigt som digitaliseringen skapar möjlighet att revolutionera hela elnätsverksamheten. Hur ser nätbolagen på digitaliseringens möjligheter och vad gör de konkret? På seminariet kommer vi att även att diskutera samspelet mellan teknik-, organisations- och kompetensutveckling, samt hur detta samspelar med ökade krav från kunder och regleringsmodellen.

Arrangeras av dLaboratory.