Nätverksmiddag 2018

– mingel med energisektorns viktigaste personer

– mingel med energisektorns viktigaste personer

Under Power Circle Summit 2018 bjöd vi in till den anrika Nobelterassen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Här arrangerades en nätverksmiddag där vi även bjöd på en inspirerande föreläsning med fyra talare:

  • Charlotte Bergqvist, Kraftkvinnorna och ordförande Power Circle
  • Pia Brantgärde-Linder, chef för High Voltage Products, ABB och Lennart Carlsson, chef för svensk försäljning, ABB berättade tillsammans om hur de på olika sätt arbetar för en mer jämställd och inkluderande bransch. Pia, som utsetts till Årets Kraftkvinna och brinner för att få fler kvinnor intresserade av teknikbranschen kommer samtala med Lennart, som är med i Fryshusets omvända mentorprogram, vilket gett honom nya insikter.
  • Erik Svedlund, Global Marketing Manager Electrification, Epiroc, föreläste om Electrification – The road to zero-emission. Gruv- och tunnelindustrin står inför ett paradigmskifte, dieseldrift kommer behöva ersättas av elektrifiering och batterier. Tiden är knapp, hårdare hälsokrav skapar en tidspress samtidig behöver infrastrukturen anpassas. Erik Svedlund från Epiroc talar om det skifte som nu pågår och de utmaningar industrin står inför.

 

Energibranschen står inför betydande utmaningar och förändringar på flera områden. Mångfald, inte minst i ledningsgrupper och styrelserum ger bättre förutsättningar för branschen att utvecklas och lyckas. Paradigmskiftet på energimarknaden medför nya roller och aktörer. För att positionera sig behöver befintliga aktörer också lära av och attrahera kompetens från andra branscher som kan göra nytta.

Kraftkvinnorna bildades under våren 2015 med syftet att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i vår bransch. Kraftkvinnornas nätverk skapar också en plattform för möten och utbyte av idéer, kunskap, erfarenheter samt stöd i karriärutvecklingen.

Under Power Circle Summits 2018 nätverksmiddag skapade Kraftkvinnorna en mötesplats för erfarenhetsutbyte och presenterar tre inspirationstalare. Under kvällen fick man höra om hur elektrifiering bidrar till att göra gruvan utsläppsfri, hållbarhet som drivkraft samt hur jämställdhetsarbete drivs framåt i branschen. Under kvällen samlades och minglade energisektorns ledande personer under festliga omständigheter.

Middagsvärd 2018

Inspirationstalare

Pia Brantgärde L.

Chef för High Voltage Products, ABB

Inspirationstalare

Lennart Carlsson

Chef för svensk försäljning, ABB

Inspirationstalare

Erik Svedlund

Global Marketing Manager Electrification, Epiroc