Utställare 2018

På Power Circle Summit träffar du framtidens företag.

På Power Circle Summit träffar du framtidens företag.

Bright logo
Bright hjälper hushåll och företag att förstå och kontrollera sin elförbrukning, kostnad och miljöpåverkan. I en framtid med fler elbilar kommer behovet av el att öka men framförallt kommer effektbehovet att bli större. Genom att automatiskt styra och optimera allt från elbilsladdning till uppvärmning ser Bright till så att mer energi används när den produceras så att förlusterna i elnäten minskar samtidigt som vi ger kunderna ett bättre elpris och en betydligt lägre miljöpåverkan.
getbright.se 


Altris logo
Altris jobbar med att producera ett katodmaterial för en ny batterikemi, natriumjon batterier. Med användandet av enbart miljövänliga och lätt tillgängliga ämnen har Altris lyckats göra ett material som matchar de mest avancerade alternativ på marknaden i kostnad per kilowattimme och undviker därmed användandet av konfliktresursen kobolt och metallerna litium och nickel. Genom att byta till natriumjon säkerställs tillgången på råvaror eftersom de existerar överallt
altris.se


Graphamtech logo
Graphmatech grundades i 2017 med affärsidén att ta en uppmärksammad svensk materialuppfinning, Aros Graphene® till marknaden. Aros Graphene® löser de uppskalningsproblem som associeras med rent grafen, vilket gör att grafenets fantastiska egenskaper tillgängliga i industriell implementering. Applikationsområden är värmeledning, energilagring, smörjfria system och rörliga kontakter.
graphmatech.com


Grönbid logo
Vår vision är att förse enskilda hushåll med förnybara energilösningar genom att förenkla inköpsprocessen och öka deras avkastning betydligt.
GRØNBID är en tjänst som förbinder hushåll i samma geografiska område för att göra enkla och billiga solpanel investeringar som en grupp. Vår service hjälper husägare att hitta det bästa priset och kvaliteten på marknaden för sina takmonterade solpanelsystem.
gronbid.com


Blixt logo
Blixt står för en av de största möjligheterna till energibesparingar och effektivisering av elsystemet. Trots detta har de under 186 år varit fullt ut mekaniska och haft till enda uppgift, att förbättra säkerheten och skydda elektriska kretsar. Blixt banbrytande digitala brytare ersätter mekanik med elektronik. För första gången blir det möjligt att använda brytare i för att styra, mäta och kommunicera med allt som är anslutet till elnätet. Dessa nya funktioner öppnar upp för helt nya tjänster mot såväl konsument som energibolag och nätägare.


Modvion logo
Modvion utvecklar modulära torn i limträ till storskalig vindkraft. Modulariteten möjliggör fortsatt utveckling mot högre vindkraftverk och lägre kostnad per kWh utan logistikhinder. Modvions patenterade torn i limträkonstruktion möjligör tillverkning till 40 % lägre kostnad än i stål och betong. Vi ersätter på köpet två mycket koldioxidalstrande material med ett som buffrar koldioxid. Med tillverkning hos Moelven och stöd av bl.a. Energimyndigheten introduceras nu tornen på marknaden.
modvion.com


Prime logo
Baselight 420X tillhör den nya generationens verkligt mobila LED-ljustorn som skapat en massiv förändring i marknaden för temporärt ljus. Det är det enda bärbara ljus-systemet i världen som producerar 50 000 lumen på endast 420 watts energiförbrukning. Totalvikten uppgår till 35 kg och ljuset kan enkelt placeras där det bäst behövs. Det ger 30% mer ljus till 75% mindre strömförbrukning än motsvarande halogensystem. Baselight sänker också kostnaderna för underhåll, förvaring, transport och handhavande. Systemet är byggt i starkt flygplansaluminium för att klara hårda påfrestningar.

baselight.se


Unimi logo
Unimi Solutions utvecklar och säljer modulära fundament specifikt framtagna för kostnadseffektiv utbyggnad av laddstolpar till elbilar. En stor fördel är att parkeringsplatser kan förberedas med fundament när man ändå gräver och dessutom förenklas byggprocessen och minskar riskerna för alla parter. Vårt patenterade koncept har använts i fler än 1,500 installationer för både normal- och snabbladdare i Norden, EU, USA och Ryssland. Bland våra kunder finns flera ledande energibolag, byggbolag, kommuner och operatörer av laddstolpar.
unimi.se


ABB logotyp
ABB är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 anställda.
abb.com


Siemens logo
Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Divisionen Energy Management är en av världens ledande leverantörer av produkter, system, lösningar och tjänster för prisvärd, pålitlig och intelligent överföring och distribution av elkraft.
siemens.com


Vi kraftsamlar för att producera förnybar energi, Jämtkraft är ett energibolag med ryggraden i Jämtland och Norden som marknad. Vi hämtar vår drivkraft i naturen omkring oss; rika skogar, friska vindar, kraftfulla forsar och solen. Och vi arbetar för att omvandla kraften från de förnybara energikällorna till en hållbar framtid. Vårt mål är att ta plats som ett självklart och attraktivt val för elkunder i norden. Vår strategi för tillväxt går via samarbeten och partnerskap – tillsammans med andra ser vi att vi kan stå starkare.
jamtkraft.se


Novige logo
10 MW vågkraftskonceptet NoviOcean har som ambition att slå vindkraft, kol, olja och gas i kostnad per MW, detta inom få år, där första målet är offshore vindkraft. Hur kan detta vara möjligt? Jo, genom vikt, antal delar, monteringstid, komplexitet och avstånd från land, alla av en 10% -del av offshore vindkraft. Disruptiv med andra ord. Potentialen när vi lyckas, är gigantisk, allra viktigast för miljön, men också för utvecklingspartner, energiproducenter och investerare. (Estimat offshore vind 2022 är 450 miljarder).

Medlem av SynerLeap och Create samt samarbetar med KTH och MdH, där sju mastersstudenter bygger prototyp.
Följ Novige på LinkedIn


Energeotek logo
Energeotek med partners har utvecklat systemtekniken och energiprodukten NxGeo. NxGeo möjliggör effektiva exploateringar och smart nyttjande av den i princip överallt tillgängliga naturliga djupgeotermiska värmen. NxGeo systemen innebär en revolution för utvecklingen av och övergången till förnyelsebar utsläppsfri basenergi. Detta genom att NxGeo producerar energi dygnet om, alla årets dagar, oberoende av tidpunkt på dygnet och lokala väderförhållanden.
energeotek.se


Virta logo
VIRTA är ett Finskt bolag som ägs av 14 st elbolag och finns av egen kraft i mer än 15 länder . Tillsammans med roaming partners finns vi i ca 10 länder till. VIRTA  är ett av det största på Back End system för EV laddning. VIRTA kallas för ”The Charging Company” eftersom Virta har allt mellan ”Hemma” laddning till”e-Bussladdning” för publika transporter. VIRTA – Det ska vara enkelt. Både att hantera laddinfrastruktur och att använda EV fordon. För alla, överallt.
virta.global/se


Clean bio Heat logo
För att tydligare beskriva vad vi står för byter vi namn till Clean bio Heat (tidigare Flue Gas Recovery Sweden). Att producera värme med biobränsle är ett bra miljöval, och behöver inte innebära smutsiga rökgaser. Att rena rökgaserna kan t.o.m vara lönsamt. Med en FGR från CleanBioHeat kan du minska partiklar i rökgaserna från din värmepanna. Vi har rökgasrening för värmepannor mellan 100kW och 1000kW. Reningsgraden är c:a 90%, samtidigt som verkningsgraden ökar med c:a 20%

Vi är redo för det hårdare Ecodesigndirektivet som börjar gälla 2020. Är du?


Nextseal logo
Nextseal är ett bolag som utvecklar kompressortätningar. Bolagets första produkt adresserar läckage från transmissionsnätet för naturgas i USA och har potential att minska växthusgasutsläppen i USA med 1 %. Nextseal jobbar med världsledande forskare och beräknar ha en produkt redo för fälttestning sommaren 2018.
nextseal.se


Epishine
epishine.se


Ferroamp logo
Ferroamp utvecklar banbrytande teknik med lokala likspänningsnät för integrering av solceller, energilager och laddning av elbilar. Modulär kraftelektronik och molntjänster ger ett framtidssäkert system med kortare återbetalningstid och högre effektivitet.
ferroamp.com


 

Träffa utställarna på plats!

Anmäl dig till Power Circle Summit »