Vad tycker våra medverkande?

Hållbar energi är en ett viktigt ämne som påverkar och spänner över en rad branscher. Här följer några ord sagts om Power Circle Summit.

Hållbar energi är en ett viktigt ämne som påverkar och spänner över en rad branscher. Här följer några ord sagts om Power Circle Summit.

”Power Circle samlar viktiga aktörer kring framtidens energifrågor och hållbar användning av el. Vi står inför ett nytt energilandskap, med stora förändringar avseende både produktion och användning av el. Rätt hanterat erbjuder dessa förändringar stora möjligheter. Power Circle Summit är ett naturligt forum för oss att samla berörda beslutsfattare för diskussion om dessa spännande frågor.”
Olle Johansson, VD Power Circle

”Det är fantastiskt roligt att få välkomna Sveriges ledande personer inom energi- och fastighetsbranschen till Göteborg. Att strategiskt få angripa hållbarhetsutmaningen med framtidens innovativa lösningar känns stimulerande. Vi ser fram emot att lära oss massor och förhoppningsvis kan vi bjuda på en hel del utav våra egna initiativ inom till exempel hållbar stadsutveckling och elektrifiering av kollektivtrafik.”
Lotta Brändström, VD Göteborg Energi

”Rådet har varit verksamt i knappt två år, och under den här tiden har vi märkt att det saknas en arena som både lyfter teknik- och marknadsutveckling. Ny teknik och hur den implementeras kommer att spela en nyckroll för den framtida hållbara energimarknaden. Konferensen öppnar bland annat upp för diskussioner om hur detta bör göras för att skapa nytta för alla inblandade aktörer. Så, när Power Circle kom med sin idé och dessutom erbjöd oss att vara en av årets temaansvariga kändes det helt rätt.”
Maria Khorsand, VD för Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och rådets ordförande

”Organisationens medverkan: Energimyndigheten satsar på att främja nya innovationer som kan bidra till ett hållbart energisystem. Detta kräver mötesplatser som är branschöverskridande som denna konferens.”
Andreas Stubelius, affärsutvecklare Energimyndigheten

”Det är bra att Power Circle Summit anordnas för att synliggöra den viktiga utvecklingen som sker på energimarknaden. Som ansvarig för Vattenfalls smart grid-projekt ser jag fram emot lösningsbaserade samtal med insatta personer på området.”
Peter Söderström, Smart grids portfolio manager, Vattenfall Eldistribution

”Jag deltar på Power Circle Summit med en förväntan om att få en bra överblick över möjligheter och utmaningar inom elkraftbranschen. Konferensen lägger systemperspektivet i fokus, vilket är mycket viktigt när man pratar om framtidens elmarknad.”
Nils Lannefors, President of Alstom Sweden & Regional Sales Director Global Power Sales Nordic & Baltic

”InnoEnergy finns representerade på Power Circle Summit som en del i vårt uppdrag att bygga ett nätverk inom den svenska energibranschen. Vi jobbar med internationalisering inom energibranschen och vi ser på de globala trenderna att det finns ett stort behov av att bygga bra samarbeten för att lyckas med en energiomställning.”
Kenneth Johansson, VD KIC InnoEnergy Sweden

citat