Power Circle Summit – i år som digital mötesplats!

Med tanke på rådande omständigheter kommer Power Circle Summit i år att arrangeras som en digital mötesplats. Ytterligare information kommer inom kort.

Med tanke på rådande omständigheter kommer Power Circle Summit i år att arrangeras som en digital mötesplats. Ytterligare information kommer inom kort.

Tisdagen den 5 maj håller Power Circle Summit en nätverksmiddag på Münchenbryggeriet i Stockholm. Kvällen bjuder på inspirationsföreläsningar och trerätters middag med dryck.

Vi har två inriktningar för kvällen:

The future of mobility 

En inspirationsföreläsning som handlar om hur innovationer förändrar transportsektorn och hur framtidens mobilitet konkret tar form. Två globalt framstående företrädare för mobilitetsbranschens utvecklingssatsningar diskuterar pågående teknikskiften inom transportsektorn och hur dessa kommer att driva på samhällsutvecklingen.

Frågeställningar som tas upp:

  • Vilka stora förändringar pågår inom mobilitetsbranschen
  • Vilken framtidsvision leder dessa förändringar till
  • Hur kommer samhället, fordonsbranschen och energisektorn att utvecklas till följd av denna utveckling

Sten Forsberg

VD, Volkswagen Sverige

Anna Pernestål

Director Integrated Transport Research Lab, KTH

Säkra din plats

Boka biljett idag.

Innovationerna kommer från områden där du minst anar

Ett samtal med en av Sveriges mest okända (även mest framgångsrika) uppfinnare om dennes innovationsportfölj och om varifrån idéerna till de stora innovationerna har kommit och vilka faktorer som har lett till framgångsrik kommersialisering.

Frågeställningar som tas upp:

  • Hur uppstår idéer som leder till stora innovationer och varifrån kommer de?
  • Hur ser resan från idé till affär ut och vem är bäst på att göra den?
  • Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna?

Andreas Stubelius

Portföljutvecklare, Energimyndigheten

Kjell Lindskog

Uppfinnare, Lindskog Innovations

Säkra din plats

Boka biljett idag.

Bli middagsvärd

Nå ut till de ledande inom energisektorn.

Läs mer »