Smart elektrifiering för framtidens näringsliv och växande städer

Anmälan till konferensen öppnar i januari 2020.

Anmälan till konferensen öppnar i januari 2020.

Huvudkonferens

Välkommen

”Exponential Roadmap” för att ställa om. Industrins och städernas roll.
Om vi drar ut tidslinjen till 2030. Hur har industrins processer utvecklats och vilken utveckling ser vi i städerna? Vilka nya krav kommer att ställas på energisystemet och energimarknaden? Hur långtgående blir elektrifieringen?

Paneldiskussion: Hur vi ställer om och dess konsekvenser – fossilfritt och elektrifiering går hand i hand?
Utvecklingsledande företrädare för politiken, näringslivet, industrin och samhällssektorn exemplifierar och diskuterar den pågående omställningen, konsekvenser, möjligheter och utmaningar att leverera lösningar inom ”Exponential Roadmap”.

Kaffe och mingel i utställningen

The potential of smart microgrids in the future energy systems
På andra håll i världen har man kommit längre än i Sverige med att tillvarata lokala energiresurser, elektrifierade transporter i innovativa affärsmodeller.

Bordsreflektion:
Hur klarar vi elektrifieringen för en hållbar industri, hållbar transport och växande städer och alternativa tekniklösningar för att klara utmaningarna. En panel från scenen deltar i diskussionen kring deltagarnas reflektion.

Lunch och mingel i utställningen

Innovationsracet
Fem förkvalificerade startups pitchar inför jury och publik , och tövlar om att vinna en prissumma

”Case marathon” där vi får serverat sex praktikfall på framtidslösningar med smart elektrifiering i framkant.
Vi täcker lösningar inom teknik, marknad, affärsmodell, nya roller och regelverk. Presentationerna täcker även perspektiv från olika delar av värdekedjan.

Kaffe och mingel i utställningen

”Case marathon”

Paneldiskussion med bordsreflektion:
Hur snabbt kan vi skala upp lyckade lokala energilösningar för ett livskraftigt näringsliv och växande städer?
Företrädare för myndigheter och energibranschen diskuterar hur vi får lokala energiresurser att bli en del av lösningen för att skapa en hållbar industri och ge förutsättningar för växande städer.

Avslutning och Prisutdelning Innovationsrace

Nätverksmingel

Med reservation för ändringar. Programmet uppdateras kontinuerligt.