Årets tema: Smart elektrifiering för framtidens näringsliv och växande städer

Anmälan till konferensen öppnar i januari 2020.

Anmälan till konferensen öppnar i januari 2020.

Elektrifiering blir en konsekvens när allt fler städer och företag fasar ut fossil energi och ställer om till förnybart i fastigheter, industriprocesser och transporter. Sverige kan stå inför en liknande våg av elektrifiering som den vi hade under 80-talet. Vi ställer oss frågan om dagens energisystem räcker till eller om ett helt nytt sätt att se på energimarknadens fortsatta utveckling behövs?


The potential of smart microgrids in the future energy systems
Smarta energilösningar har potential att frigöra kapacitet i elnäten och ge mer energi lokalt. Vi gör en spaning på hur man kan bygga framtidens decentraliserade energisystem som frigör nödvändiga resurser för samhällets omställning. På andra håll i världen har man kommit längre än i Sverige med att tillvarata lokala energiresurser, elektrifierade transporter i innovativa affärsmodeller.

  • Vilken nytta gör nya lokala lösningar på andra håll i världen?
  • Vad kan vi lära oss av dessa exempel
  • Hur kan vi dra nytta av denna teknik och dessa erfarenheter i Sverige och Norden?

 

Från ord till handling 
Under den tredje sessionen är målet med programmet att ta ned förmiddagens spaningar på en konkretare nivå och fundera på vilka praktiska konsekvenser dessa lösningsspår får för branschen.

Vi reder ut hur vi löser de utmaningar för energisystemet och energimarknaden som omställningen skapar. Vi försöker bli rejält lösningsorienterade och tittar på ett antal framkantsexempel på framstående utveckling som sker i Sverige. Vi ställer frågor som:

  • Kan städerna byggas med lokala energisystem som befriar marknadens ”gömda energikällor” så energin räcker även till industrin?
  • Vilken roll spelar solenergin, likspänningssystem, lågtemperaturnät, batteritekniken, elbilarna och annan lagringsteknik?
  • Hur kommer de lokala flexibilitetstjänsterna hela energisystemet till godo?
  • Vilka nya aktörer tar för sig i denna marknadsmöjlighet och kan svenskt kunnande kring lösningar på detta område nyttjas till nya exportintäkter?

 

Case marathon” –  praktikfall på framtidslösningar med smart elektrifiering i framkant. 
Flera intressanta Vi täcker lösningar inom teknik, marknad, affärsmodell, nya roller och regelverk. Presentationerna täcker även perspektiv från olika delar av värdekedjan.  

  • Vilket var problemet?, Hur ser lösningen ut?, Vad blev resultatet?, Hur går man vidare? 

 

Hur snabbt kan vi skala upp lyckade lokala energilösningar?
Företrädare för myndigheter och energibranschen diskuterar hur vi får lokala energiresurser att bli en del av lösningen för att skapa en hållbar industri och ge förutsättningar för växande städer.

  • Hur skalar vi upp de nya lösningarna till en samordnad resurs som kan göra nytta för staden, regionen eller hela samhället?

 

Med reservation för ändringar. Programmet uppdateras kontinuerligt. 

 ”Exponential Roadmap” för att ställa om. Hur vi ställer om och dess konsekvenser - fossilfritt och elektrifiering går hand i hand?

Under Climate Summit i New York presenteras 2019 års Exponential Roadmap för världen. Den innehåller 36 lösningar för hur vi ska kunna nå 1,5-gradersmålet. Solenergin och vindkraften bär den största potentialen att halvera utsläppen till 2030. Industrin behöver cirkulära affärsmodeller och transportsektorn behöver ställa om till elfordon och kollektiva modeller. Om vi drar ut tidslinjen till 2030. Hur har industrins processer utvecklats och vilken utveckling ser vi i städerna? Vilka nya krav kommer att ställas på energisystemet och energimarknaden? Hur långtgående blir elektrifieringen?

Karin

Comstedt Webb

Hållbarhetschef, Heidelberg Cement​

Kristina

Sundin Jonsson

Kommundirektör, Skellefteå​