Power Circle Summit – i år som digital mötesplats!

Med tanke på rådande omständigheter kommer Power Circle Summit i år att arrangeras som en digital mötesplats.

Med tanke på rådande omständigheter kommer Power Circle Summit i år att arrangeras som en digital mötesplats.

Årets tema: Smart elektrifiering för framtidens näringsliv och växande städer

En snabb elektrifiering ställer höga krav på både energiaktörer och samhället. Elektrifiering blir en konsekvens när allt fler städer och företag fasar ut fossil energi och ställer om till förnybart i fastigheter, industriprocesser och transporter. Sverige kan stå inför en liknande våg av elektrifiering som den vi hade under 80-talet. Men räcker dagens energisystem till?

Smarta energilösningar har potential att frigöra kapacitet i elnäten och ge mer energi lokalt. Hur skalar vi upp de nya lösningarna till en samordnad resurs som kan göra nytta för staden, regionen eller hela samhället? Vilka affärsmöjligheter uppkommer längs vägen?

Med reservation för ändringar. 

Ladda ner programmet som PDF »

Agenda

5 maj

13.00-18.00 Digital matchmaking via Zoom

6 maj

08.30-08.45 Incheckning, frukostseminarium
08.45-09.40 Frukostseminarium (AddSecure samt Power2U)
09.40-10.00 Incheckning, digital konferens
10.00-14.30 Digital konferens – välkommen till Power Circle Summit 2020 (se nedan för mer exakta tider)!
14.00-14.30 Sammanfattning av dagen samt prisutdelning i Innovationsracet samt Kommersialiseringspriset
14.30-15.00 Digitalt mingel och nätverkande – chatrooms för nätverkande

”Net-Zero Compatible Innovations”: Industrins och städernas roll i energiomställningen

6 maj kl. 10.10-10.30.

Läs mer »

Hur ställer vi om och vilka konsekvenser blir det? Kommer fossilfritt och elektrifiering att gå hand i hand?

6 maj kl. 10.30-11.00.

Läs mer »

”Case marathon” – praktikfall på framtidslösningar med smart elektrifiering i framkant

6 maj kl. 12.45-13.25.

Läs mer »

Hur snabbt kan vi skala upp lyckade lokala energilösningar?

6 maj kl. 13.25-14.00.

Läs mer »

Arrangörer

Samarbetspartners

Sponsor