Konferensprogram

Power Circle Summit 2021

Power Circle Summit 2021

Årets tema: Connecting Energy

Ett hållbart energisystem är avgörande för vår planet – i en digitaliserad värld öppnas nya möjligheter att genomföra och accelerera omställningen.

Uppkopplade produkter, tjänster och en mer dynamisk elmarknad är en förutsättning för ett energisystem som definieras av förnybar produktion, lokala resurser och stark elektrifiering. När energisystemen och olika energiformer kopplas upp och ihop kommer det ske av delvis helt nya idéer och aktörer.

Hur kopplas framtidens energisystem upp på bästa sätt? Vilka nya lösningar
kommer vi att få se och hur utnyttjar vi deras fulla potential? Vilka transformativa förändringar krävs av elbranschens aktörer?

Sökresultat

Sökord

Arrangörer