Årets tema: Smart elektrifiering för framtidens näringsliv och växande städer

En snabb elektrifiering ställer höga krav på både energiaktörer och samhället. Elektrifiering blir en konsekvens när allt fler städer och företag fasar ut fossil energi och ställer om till förnybart i fastigheter, industriprocesser och transporter. Sverige kan stå inför en liknande våg av elektrifiering som den vi hade under 80-talet. Men räcker dagens energisystem till?

Smarta energilösningar har potential att frigöra kapacitet i elnäten och ge mer energi lokalt. Hur skalar vi upp de nya lösningarna till en samordnad resurs som kan göra nytta för staden, regionen eller hela samhället? Vilka affärsmöjligheter uppkommer längs vägen?

Med reservation för ändringar. Programmet uppdateras kontinuerligt. 

Agenda

5 maj

Kl. 14-18 Matchmaking
Kl. 18-18.30 Mingel
Kl. 18.30-22.30 Nätverksmiddag

6 maj

Kl. 8-8.30 Frukostmingel
Kl. 8.30-9.15 Frukostseminarium
Kl. 9.15-10 Kaffe och mingel i utställningen
Kl. 10-17 Huvudkonferens Power Circle Summit
Kl. 17-18.30 Mingel i utställningen

”Net-Zero Compatible Innovations”: Industrins och städernas roll

Läs mer »

Potentialen för hållbar elektrifiering i Sveriges energisystem – så gör vi för att öka leveranserna och kapaciteten

Läs mer »

Från ord till handling

Förmiddagens spaningar tas ner på en konkretare nivå och belyser vilka praktiska konsekvenser dessa lösningsspår får för branschen. Vi reder ut hur vi löser de utmaningar för energisystemet och energimarknaden som omställningen skapar. Och försöker bli rejält lösningsorienterade när vi tittar på ett antal framkantsexempel på framstående utveckling som sker i Sverige.

• Kan städerna byggas med lokala energisystem som befriar marknadens ”gömda energikällor” så energin räcker även till industrin?
• Vilken roll spelar solenergin, likspänningssystem, lågtemperaturnät, batteritekniken, elbilarna och annan lagringsteknik?
• Hur kommer de lokala flexibilitetstjänsterna hela energisystemet till godo?
• Vilka nya aktörer tar för sig i denna marknadsmöjlighet?

”Case marathon” – praktikfall på framtidslösningar med smart elektrifiering i framkant

Läs mer »

Hur snabbt kan vi skala upp lyckade lokala energilösningar?

Läs mer »

Arrangörer

Samarbetspartners