Power Circle Summit 2021

Årets tema: Connecting Energy

I en digitaliserad värld i snabb förändring blir hållbara och uthålliga energisystem avgörande.

Fler uppkopplade produkter, tjänster och en mer dynamisk elmarknad är en förutsättning för att
samhället ska bli hållbart och fossilfritt. När energisystemen och olika energiformer kopplas upp
och ihop kommer det ske av delvis helt nya idéer och aktörer.

Hur kopplas framtidens energisystem ihop på bästa sätt? Vilka nya lösningar och aktörer
kommer vi att få se? Vilka transformativa förändringar krävs av elbranschens aktörer?

 

Sökresultat

Sökord

Arrangörer

Samarbetspartners