Power Circle Summit – i år som digital mötesplats!

Med tanke på rådande omständigheter kommer Power Circle Summit i år att arrangeras som en digital mötesplats. Ytterligare information kommer inom kort.

Med tanke på rådande omständigheter kommer Power Circle Summit i år att arrangeras som en digital mötesplats. Ytterligare information kommer inom kort.

Frukostseminariet ingår i din konferensbiljett. Du kan välja mellan olika seminarier och anmäler dig i mån av plats. I frukostseminariet erbjuds en fördjupning inom valt område där den som ansvarar för temat presenterar ett fördjupande case. Dagen startar med frukost från kl. 8.

Varmt välkommen på en spännande och lärorik dag!

Årets frukostseminarium:

  • Delning och digitalisering – lösningen på klimatutmaningen
  • Batterilager – från möjlighet till verklighet
  • Så kan ni i praktiken använda mätvärden från nätstationerna

 

Delning och digitalisering - lösningen på klimatutmaningen

Klimatförändringarna gör att energibranschen står inför stora förändringar. Behovet av ett fossilfritt, smart och flexibelt ecosystem för energi här och nu har aldrig varit större. Vårt mål är att se till så att den förnybara energin räcker till alla genom att optimera användningen och flytta energi in i tid och rum genom lagring och delning. Vi digitaliserar din energi med hjälp av AI och molnbaserade lösningar där vi kopplar ihop alla energitillgångar i fastigheten och vi gör det möjligt för alla att vara del av lösningen på klimatutmaningen.

 
Medverkande:
• Göran Ernstson, VD
• Arshad Saleem, Tech chef
 

Arrangeras av Power2U.

Batterilager - från möjlighet till verklighet

Användningen av batterilager inom energisektorn ökar stadigt på flera europeiska marknader. Batterilagren går nu från att testas i pilotprojekt till att användas i kommersiella tillämpningar. Ett antal applikationer driver på denna utveckling. Finns motsvarande drivkrafter i Norden?
 
Medverkande:
• Jakub Gubanski, Business Development Manager, DNV GL Energy
• Ambra Sannino, Ph.D., D.Sc., Business Director, Power Systems Analysis, DNV GL – Energy Advisory
 
Arrangeras av DNV GL.

Så kan ni i praktiken använda mätvärden från nätstationerna

Nya energislag och användningsområden innebär att behovet av att mäta kontinuerligt ökar. Med goda analysmodeller får nätbolagen bättre kontroll över vad som händer i nätet, med peakar och förluster, vilket i sin tur ger underlag för investeringar. Med real-time data kan ni reducera tiden för eventuella avbrott och även reducera antalet drabbade.

 

Vi visar exempel från Affärsverken i Karlskorna.

 

Medverkande:
• Erling Gustafsson, affärsutvecklare

 

Arrangeras av Addsecure.

Säkra din biljett

Säkra din biljett till Power Circle Summit 2020. Boka biljett idag!