Digitala frukostseminarium

Årets frukostseminarium var:

  • Delning och digitalisering – lösningen på klimatutmaningen
  • Så kan ni i praktiken använda mätvärden från nätstationerna

 

Delning och digitalisering - lösningen på klimatutmaningen

Klimatförändringarna gör att energibranschen står inför stora förändringar. Behovet av ett fossilfritt, smart och flexibelt ecosystem för energi här och nu har aldrig varit större. Vårt mål är att se till så att den förnybara energin räcker till alla genom att optimera användningen och flytta energi in i tid och rum genom lagring och delning. Vi digitaliserar din energi med hjälp av AI och molnbaserade lösningar där vi kopplar ihop alla energitillgångar i fastigheten och vi gör det möjligt för alla att vara del av lösningen på klimatutmaningen.

 
Medverkande:
• Göran Ernstson, VD
• Arshad Saleem, Tech chef
 

Arrangeras av Power2U.

Så kan ni i praktiken använda mätvärden från nätstationerna

Nya energislag och användningsområden innebär att behovet av att mäta kontinuerligt ökar. Med goda analysmodeller får nätbolagen bättre kontroll över vad som händer i nätet, med peakar och förluster, vilket i sin tur ger underlag för investeringar. Med real-time data kan ni reducera tiden för eventuella avbrott och även reducera antalet drabbade.

 

Vi visar exempel från Affärsverken i Karlskorna.

 

Medverkande:
• Erling Gustafsson, affärsutvecklare

 

Arrangeras av Addsecure.