Utställare Power Circle Summit 2019

På Power Circle Summit träffar du framtidens företag

På Power Circle Summit träffar du framtidens företag

Eneryield arbetar för ett mer elektrifierat samhälle. Nya distribuerade kraftkällor samt fler uppkopplade enheter innebär en stor förändring av elnäten. Vår innovation baseras på machine learning som automatiskt kan klassificera, förutspå och analysera elkvalitet. Lösningen kan hantera stora mängder data samt utföra grundorsaks-identifiering, vilket innebär exempelvis en effektiv analys för dimensionering och flexibilitet, samt modellering av enskilda komponenters styrning och hälsa.

eneryield.com


Einride är ett svenskt teknikföretag grundat 2016 av Robert Falck, Filip Lilja och Linnéa Kornehed. Einride utvecklar intelligenta transportlösningar – hållbara, kostnadseffektiva och säkra – och har rönt internationell uppmärksamhet för T-poden, den första lastbilen specifikt utformad för elektrisk framdrivning och självkörning.

einride.tech


Enjay AB har tagit fram världens första patenterade energiåtervinnare som klarar av att återvinna energin från restaurangventilationen, som man idag oftast kastar rakt ut i luften. Problemet med fett och sot har gjort det omöjligt att återvinna på ett effektivt sätt i imkanalen men vår produkt Lepido är helt okänslig för fett så vi kan hämta energin och leverera den som värme i ventilation, radiatorkrets, tappvarmvatten etc och/eller som komfortkyla med en besparing på mycket pengar och fossil CO2 för fastighetsägaren varje år.

enjay.se


Mimbly tar fram hållbara vattenlösningar, genom både hårdvara och mjukvara. Mimboxen är Mimblys första produkt som är en tilläggslösning för tvättmaskiner som återvinner upp till 90% av vattnet, återvinner energi genom att bevara värmen och fångar in alla mikroplaster som släpps från kläderna. Systemet kan kopplas på flera maskiner åt gången för att maximera den ekonomiska besparingen i tvättstugor i fastigheter, hotell eller tvätterier. Vill du spara vatten, energi och pengar i din fastighet? Kontakta oss!

mimbly.se


SurfCleaner har en patenterad produkt som samlar in och separerar allt som flyter på vattenytan från det tunnaste oljeskimmer till tjock olja, slam och plastskräp. Tekniken bygger på gravimetrisk separation och i ett steg separeras upp till 100% av det flytande ämnet med en kapacitet på upp till 8 000 liter i timmen. SurfCleanern kan användas i sjöar och vattendrag, hamnar, reningsverk och API bassänger. Befintliga installationer finns på raffinaderier, oljehamnar, kustbevakningen, industrier och reningsverk.

surfcleaner.com


BPAB designar, utvecklar och tillverkar konduktiva polymera kompositer främst i syfte att temperera olika typer av markytor i utomhusmiljö, exempelvis för att automatiserat upprätthålla tillgängligheten året om och därmed ersätta energikrävande markvärmekablar samt traditionell is & snöröjning.

bpabco.com


Modvion utvecklar modulära torn i laminerat trä till storskalig vindkraft. Modulariteten möjliggör fortsatt utveckling mot högre vindkraftverk och lägre kostnad per kWh utan logistikhinder. Modvions patenterade torn i träkonstruktion möjligör tillverkning till 40 % lägre kostnad. Vi ersätter på köpet två mycket koldioxidalstrande material, stål och betong, med ett som lagrar koldioxid. Med tillverkning hos Moelven och stöd av Energimyndigheten introduceras nu tornen på marknaden.”

modvion.com


Fönster har dåligt isoleringsvärde, ca en tiondedel av väggars isolering. Fönsters U-värde (lägre är bättre) är mellan 1,0 – 6,0. Väggars U-värde ligger mellan 0,2 – 0,5. Därför står fönstren för ca 35% av energiförlusterna för uppvärmning i vanliga hus. Många hus och lokaler tomma en stor andel av tiden. Skolor och kontor står tomma 70-80% av tiden, fritidshus månadsvis. Climate Curtains® klimatsmarta rullgardin skapar en ”vägg på rulle” som kan spara ca 20-30% av uppvärmningskostnaderna. Climate Curtains® är testad av RISE i Borås och Chalmers Universitet.

climatecurtains.com


Visionen med Greenlytics är att hjälpa energibolag i omställningen till ett 100% förnybar energisystem. Vi reducerar svårigheten att integrera variabel förnybar energi i elsystemet genom att göra AI-baserade förutsägelser och produktionsplaner av sol och vindkraft. Detta ökar värdet av förnybar energi då man bättre vet när den kommer producera och hur man ska hantera risker från dess variabilitet.”

greenlytics.io


SWATAB är ett svenskt företag med fokus på ett hållbart samhälle. Med en ny patenterad produkt, kan SWATAB erbjuda alla en möjlighet att tvätta sina kläder helt utan tvättmedel. Med vårt innovativa kemikaliefria system för tvättning av textilier förbättras hälsa och miljö. Den ekonomiska vinsten blir stor genom, möjlighet till tvättning vid lägre temperaturer, kortare torktider och minskad energi-användning. Vi är ett innovativt företag i framkant och satsar på utveckling och tillverkning av hållbara, kemikaliefria lösningar för tvätt och rengöring. Vi vill bidra till en hållbar utveckling och en renare värld med mindre negativ påverkan av kemikalier.

swatab.com


SCiBreak grundades 2014 för att utveckla och kommersialisera ultra-snabba elektriska strömbrytare baserade på ett nytt koncept. Konceptet tillåter  brytning av höga växel- och likströmmar med hög återvändande spänning inom ett fåtal millisekunder, till en mycket lägre kostnad än konkurrerande lösningar.

scibreak.com


Hög kvalitet på taggad data (eng. labeling) krävs för att lyckas med förebyggande underhåll (eng. predictive maintenance, PdM). Man är först ”data-ready” för PdM då detta krav uppnåtts. Vi har en unik plattform (med patentsökta metoder) som gör produktionsföretag redo för förebyggande underhåll.

vikinganalytics.se


Swedish Neutral erbjuder elnätsbolag och industrier världsledande svensk skyddsteknik. Med vårt skyddssystem ”Ground Fault Neutralizer” [GFN] kan fel i högspänningsnät hanteras utan strömavbrott och med högsta möjliga säkerhet för människor, samhället och klimatet. Fel i högspänningsnät kan orsaka dödsfall, bränder och stora skador, därför behövs bästa möjliga skydd. GFN är världens känsligaste skydd ,, världens snabbaste skydd, och världens mest selektiva skydd .

swedishneutral.se


Blue Biopower AB utvecklar en helhetslösning för robust, småskalig och lokal elproduktion, som är oberoende av det fasta elnätet. Teknologin omfattar hårdvara, mjukvara och råvara. Den inkluderar ett nytt hållbart bränsle bestående av endast väte och syre i kombination (modifierade vattenmolekyler).

Tjänsten innebär en decentraliserad småskalig elproduktion, som kan göra fastighetsägare och lantbrukare självförsörjande på el. Lösningen minskar behovet av att lagra energi, genom att varje kund blir en producent som kan leverera överskottsel till det ordinarie elnätet, vid rätt tid och rätt plats.

Teknologin ger minimala energiförluster för distribution och stödjer samtidigt användning/utbyggnad av övriga fossilfria energikällor. Den kan producera el även när tillgången på sol- och vindkraft är låg eller obefintlig. Lösningen bidrar starkt till omställningen mot ett fossilfritt Sverige, genom att inga partiklar eller växthusgaser släpps ut från enheterna.

Kontakta Blue Biopower


Labtrinos banbrytande mätteknik för vattenförbrukning i bostäder är sprungen ur KTH-forskning och patenterad. Tekniken innebär att mätaren kan monteras utanpå vattenledningarna vilket innebär att den kan eftermonteras utan ingrepp av rörmokare till en minimal kostnad.

Upp till 40% vatten & 12% energi kan sparas genom att fastighetsägare/BRF:er kan ta betalt för hyresgästens exakta vattenförbrukning, i syfte att skapa medvetenhet för, och stävja den onödiga överförbrukningen.

Labtrino.com


Samster utvecklar och levererar hållbara energilösningar. Med sol, hybridteknik och värmepumpar sänker vi energiförbrukningen i både nya och gamla byggnader. Vår smarta lösning möjliggör en årlig energikostnadsbesparing på minst 50 % med en återbetalningstid på 3-7 år.

Vår egenutvecklade solhybrid är utformad för att ge maximal prestanda. Då solen inte lyser utnyttjar panelen termisk värme från fukt och luft ner till 0 grader. Detta gör att den levererar energi året om, dygnet runt. Dessutom är den specialanpassad för värmepumpsdrift.

Tack vare den låga arbetstemperaturen levererar vår hybridpanel betydligt mer elenergi än vanliga solcellspaneler.

Samster.com


Bättre transportservice, minskade kostnader och minskad klimatpåverkan.

Freelway skapar fler och hållbarare transporter för företag och deras underleverantörer (gods och personer). Lediga säten i internt bokade taxi, hyrbilar och privatbilar matchas mot organisationens transportförfrågningar och delade resor blir resultatet. På samma vis synliggörs tomt godsutrymme och matchas mot förfrågningar.

Freelway.com


ZeroWatt Group AB utvecklar en serie av väg- och park belysningsarmaturer som är trådlöst uppkopplade till varandra som tillsammans med en molnbaserade internettjänster skapar ett robust Smart-City ekosystem. Armaturerna är IoT (Internet of Things) och AI (Artificial Intelligence) baserade vilket gör varje armatur autonom redo att fatta egna beslut och tillsammans med närliggande armaturer kapabla att fatta än mer komplexa beslut. Förutom detta är armaturerna självförsörjande på energi med hjälp av solpaneler och energilagring samt utrustade med en höj- och sänkbar armturarm allt för att minska energi energiförbrukning och underhållskostnader i syfte till att bidra till ett hållbarare och säkrare samhälle.

Zerowatt.se


ABB är en pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digitala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™. ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare

Abb.com/se


Vi kraftsamlar för att producera förnybar energi, Jämtkraft är ett energibolag med ryggraden i Jämtland och Norden som marknad. Vi hämtar vår drivkraft i naturen omkring oss; rika skogar, friska vindar, kraftfulla forsar och solen.

Jamtkraft.se


Varberg Energis affärsfilosofi – Vi ska optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – genomsyrar allt vi gör i vardagen. Kreativitet och förnyelse lägger grunden till nya tjänster och innovation som förenklar för kunden att medverka till ett hållbart samhälle. För att lösa vårt uppdrag och bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer arbetar vi gärna med partners. Vi är övertygade om att öppenhet och mångfald är en naturlig del i framgångsrika affärer och samarbeten.

Varbergenergi.se


Bright Energy AB etablerades 2012 och är ett techbolag som levererar SaaS-tjänster till energisektorn. Brights plattform syftar till att stärka relationen mellan elbolagen och deras slutkunder med hjälp av utökad dialog och digitala tjänster. Kunderna ges verktyg att förstå, kontrollera och automatisera sin elanvändning, till en lägre kostnad och minskad miljöpåverkan. Plattformen utgår från kundens egna användningsmönster och data.och finns tillgänglig både som app och på desktop.

Getbright.se


VIRTA är ett finskt bolag som ägs av 11 st elbolag och finns av egen kraft i mer än 20 länder. Tillsammans med ”Roamingpartners” finns vi i ca 15 länder till. VIRTA  är en av det största på Back End system för EV laddning. Med VIRTA´s Bundlekoncept, levererar vi både hård- och mjukvara för Hem, Fastighet och Businesslösningar. VIRTA kallas för ”The Charging Company” eftersom VIRTA har allt mellan hemmaladdning till” e-Bussladdning” för publika transporter.
VIRTA – Det ska vara enkelt. Både att hantera laddinfrastruktur och att använda EV fordon. För alla, överallt.

Virta.global


WSA Law – Wesslau Söderqvist Advokatbyrå – har de senaste åren rekryterat ett flertal seniora jurister med expertis inom Energi och Miljö, flertalet med lång erfarenhet från energibranschen från roller som chefsjurist eller bolagsjurist. Advokatbyrån har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås, Jönköping, Umeå, Helsingborg och Nässjö. Förutom specialister inom alla affärsjuridiska områden har byrån också ett mycket stort kontaktnät både nationellt och i utlandet. Byrån har också många samarbetspartners och kan bistå i betydligt fler frågor än vad den traditionella advokatbyrån kan – oavsett bransch och oavsett om det gäller projektledning, företagsvärdering, skatt, redovisning, organisationsfrågor, media, finansiering eller riskanalys. WSA LAW bistår såväl mindre företag som offentliga organ och stora börsbolag i allt från enstaka avtal till komplexa internationella uppdrag. Hos WSA Law är alla ärenden lika viktiga och alla klienter lika välkomna.

Wsa.se

Anmäl dig till Power Circle Summit 2019

Säkra din plats på Nordens ledande tankesmedja för framtidens energi

Till anmälan