Hur snabbt kan vi skala upp lyckade lokala energilösningar?

Företrädare för myndigheter och energibranschen diskuterar hur vi får lokala energiresurser att bli en del av lösningen för att skapa en hållbar industri och ge förutsättningar för växande städer. Hur skalar vi upp de nya lösningarna till en samordnad resurs som kan göra nytta för staden, regionen eller hela samhället?

Robert Andrén

 

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör sedan 2013. EI har en avgörande roll både att verka för att lösa de utmaningar som uppstår till följd av energiomställningen och samhällets ökade behov av energi. För att på ett effektivt sätt kunna använda den variabla elproduktionen krävs förutom väl fungerande marknader också en framtidssäker och kostnadseffektiv infrastruktur och välinformerade och aktiva kunder. Vi arbetar med alla dessa områden.

Johan Ehrenberg

 

Annika Viklund

Årets Kraftkvinna som ser att energibranschen behöver bli mer mångfaldig, jämställd och inkluderande. Brinner för att fortsätter utveckla elnäten så de möjliggör en hållbar elektrifiering för ett fossilfritt liv inom en generation.