Hur ställer vi om och vilka konsekvenser blir det? Kommer fossilfritt och elektrifiering att gå hand i hand?

Utvecklingsledande företrädare för näringslivet, industrin och samhällssektorn exemplifierar och diskuterar den pågående omställningen och elektrifieringen. Konsekvenser, möjligheter och utmaningar att leverera lösningar inom ”Exponential Roadmap”.

Pernilla Winnhed

"Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat med energifrågor inom myndighet, regeringskansli och branschorganisation. Helhetsperspektiv är oerhört viktigt för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle och den ökade elanvändning som det kommer innebära."

Lina Håkansdotter Palm

Lina är civilingenjör i kemiteknik och brinner för den nytta som industrin och näringslivet gör här i Sverige och globalt. De senaste 15 åren har hon jobbat med energi- och klimatpolitik på såväl branschorganisation som företag. Den utmaning vi nu står inför, omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer möjliggöras av resurseffektivisering, ökad användning av biomassa och elektrifiering och den viktigaste rollen kommer elektrifieringen spela.

Karin Comstedt Webb