Kontakt

Har du frågor eller vill få mer information om Power Circle Summit?

Har du frågor eller vill få mer information om Power Circle Summit?

Kontakta Pia Nyzell eller Ola Lundqvist på Svenska Mässan, Göteborg.

Pia Nyzell
Tel: +46 (0)31-708 80 83
E-post: pia.nyzell@svenskamassan.se

Ola Lundqvist
Tel: +46 (0)31-708 82 45
E-post: ola.lundqvist@svenskamassan.se