”Net-Zero Compatible Innovations”: Industrins och städernas roll

Efter Paris lanserades Mission Innovation utifrån insikten att det inte räcker att endast fokusera på åtgärder för att reducera påverkan av existerande energisystem. Den fjärde industriella revolutionen ger oss helt nya möjligheter. Net-Zero Compatible Innovation Initiative leder nu utvecklingen för att identifiera, klassificera och kvantifiera olika kluster av innovationer för att världen ska kunna nå 1,5-gradersmålet. Ett skifte att vänta är att företag och städer kommer att flytta fokus från nuvarande produkter och industrier till de behov som samhället har 2030. Det ger nya aktörer och nya samarbeten där innovationer, investerare och marknader kommer samman. Industrin behöver därför inte bara cirkulära affärsmodeller och transportsektorn behöver mer än att ställa om till elfordon och kollektiva modeller. De behöver strategier för att leverera det som samhället behöver, inte endast minska utsläppen från nuvarande verksamhet till noll. Städernas roll i denna omställning kommer bli central och vi kan förvänta oss stora förändringar i stadsplanering och upphandling. • Om vi drar ut tidslinjen till 2030. Hur har industrins processer utvecklats och vilken utveckling ser vi i städerna? • Vilka nya krav kommer att ställas på energisystemet och energimarknaden? • Hur långtgående blir elektrifieringen?

Dennis Pamlin

Dennis Pamlin is an entrepreneur and founder of 21st Century Frontiers. His main skill is work with companies, governments and other organisations as a strategic economic, technology and innovation advisor in the area of sustainability. His background is in engineering, industrial economy and marketing.

Lina Håkansdotter Palm

Lina är civilingenjör i kemiteknik och brinner för den nytta som industrin och näringslivet gör här i Sverige och globalt. De senaste 15 åren har hon jobbat med energi- och klimatpolitik på såväl branschorganisation som företag. Den utmaning vi nu står inför, omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer möjliggöras av resurseffektivisering, ökad användning av biomassa och elektrifiering och den viktigaste rollen kommer elektrifieringen spela.

Karin Comstedt Webb

 

Kristina Sundin Jonsson

Kristina Sundin Jonsson är kommundirektör i Skellefteå kommun och VD för Skellefteå stadshus AB, ledamot i nationella styrelser och ordförande i kommundirektörsföreningen vilket ger god inblick i de hållbara utmaningarna för det offentliga Sverige. En visionär ledare med hållbarhet som en viktig ledstjärna. Ser framtidens möjligheter i samarbeten, nya arbetssätt baserade på ny teknik och innovation. Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan.