Programpunkt 01

Teknikutveckling och innovation är nödvändigt för att klara utmaningarna – men driver samhället energiinnovation på rätt sätt?

 

Alla tycks vara överens om att teknikutveckling och innovation är nödvändigt för energiomställningen. Under förmiddagen på årets Power Circle Summit hölls ett samtal mellan tre experter med olika bakgrunder kring frågan om hur takten på energiomställningen ska kunna ökas.

Talare

Robert Andren

Generaldirektör, Energimyndigheten

Malin Leth

Ordförande, PUSH Syd

Bjrön Sandén

Professor i innovation och hållbarhet, Chalmers

Björn Sandén, professor vid Chalmers i Innovation & Hållbarhet, sammanfattade det komplexa förhållandet kring teknikutveckling och innovation i en omställningsfas:

– Det finns alltid en risk med att inte våga välja spår. Samtidigt riskerar vi att välja bort smarta lösningar om vi fokuserar för mycket på bara ett spår. Det finns helt enkelt ingen universallösning för hur vi ska öka takten. Vi måste pröva oss fram.

 

”Det är lätt att fångas av samtidens trender när man ska blicka mot framtidens trender.”

Björn Sandén | Professor i Innovation & Hållbarhet, Chalmers

Malin Leth, ordförande för PUSH Syd (Plattform för Unga Samarbetar för Hållbarhet), poängterade å sin sida vikten av att hela tiden ha ett kund- och användarperspektiv i omställningsarbetet:

– Om vi till exempel vänder oss till unga måste vi också våga bjuda in unga till våra nätverk. Unga användare är en central grupp för att öka omställningstakten.

 

”Man måste lyssna på och involvera sina konsumenter och användare.”

Malin Leth | Ordförande, PUSH Syd

Robert Andrén, ny generaldirektör för Energimyndigheten, lyfte också fram beteendeförändringar som en stark motor för att höja takten på energiomställningen:

– Vi måste vända på frågan om vem som ska leda utvecklingen och istället fråga oss: Vem ska inte leda? Jag menar att vi alla måste ta på oss ledartröjan. Och inte peka på alla andra som gör fel.

Här fick Robert Andrén stöd från Björn Sandén:

– Vi måste göra en massa fel om takten på energiomställningen ska öka. Det är bara genom att pröva som man hittar rätt. Blir vi rädda för att göra fel är risken stor för att vi blir stillastående.

 

”Vi ska vara ute hela tiden där det händer och även försöka se runt hörn.”

Robert Andrén | Generaldirektör, Energimyndigheten

Relaterade artiklar

Inga resultat

Malin vill inspirera oss att tänka om!

03 april / 2019

Det krävs nya tankesätt för att möta våra nya levnadssätt. – Teknik- och energiutvecklingen går framåt. Vi kan inte räkna med att vi om tio år nyttjar samma tjänster på samma sätt som idag, säger Malin Leth på PUSH Sverige, plattformen där unga samarbetar för hållbarhet. PUSH är ett nationellt nätverk som samlar unga för att tillsammans engagera sig i hållbarhetsfrågor. – Vi arrangerar bland...

Läs vidare

Energisystem för tio miljarder människor

29 mars / 2019

– Den främsta möjligheten jag ser framför mig är att vi nu tillsammans har chansen att skapa ett koldioxidneutralt energisystem för tio miljarder människor, konstaterar Björn Sandén, professor i Innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola. Björn Sandén, som under årets Power Circle Summit kommer att delta i samtalet kring framtidens utmaningar på energiområdet, fortsätter sitt reso...

Läs vidare

Klimatomställningen är en stor möjlighet för svenskt näringsliv

14 februari / 2019

Klimatmålet nettonollutsläpp till 2045 tillsammans med de övriga energipolitiska målen är utmanande för Energisverige. Men också en stor möjlighet för Sverige, svenskt näringsliv och enskilda företagen. Kan vi leverera smarta energi- och klimatlösningar och affärsidéer öppnar sig en enorm möjlighet, nämligen hela världen som marknad. Vi på Energimyndigheten har det övergripande ansvaret för Sv...

Läs vidare