Potentialen för hållbar elektrifiering i Sveriges energisystem – så gör vi för att öka leveranserna och kapaciteten

Digitalisering och smarta lösningar har potential att frigöra kapacitet lokalt i energisystemet. Vi gör en spaning på hur man kan bygga framtidens energisystem digitala och delvis decentraliserade på ett sätt som frigör resurser för samhällets omställning. Det finns redan många lösningar och innovativa affärsmodeller för att aktivera lokala energiresurser och öka elektrifieringen, kapaciteten och hållbarheten. - Vad kan vi förvänta oss av ny teknik såsom solceller, batterier, digitalisering och elbilar? - Vilken nytta gör nya lokala lösningar och hur positionerar sig aktörerna? - Hur kan vi dra nytta av denna teknik i Sverige och Norden?

Pernilla Winnhed

"Jag har under hela mitt yrkesliv arbetat med energifrågor inom myndighet, regeringskansli och branschorganisation. Helhetsperspektiv är oerhört viktigt för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle och den ökade elanvändning som det kommer innebära."

Joachim Lindborg

Joachim är datavetare och hamnade i energibranschen redan före millennieskiftet och brinner verkligen för energiomställningen och det mer och mer distribuerade energisamhället som nu växer fram. Han har jobbat med efterfrågeflex och nya affärsmodeller och systemlösningar för samarbetande energisystem. Just nu engagerad i omställningen i Uppsala och speciellt den kapacitetsbrist och Effekt fokus som nu råder i storstäderna.

Kristina Östman

Kristina är sakkunnig inom energi på Naturskyddsföreningen, har en kandidatexamen i fysik och en master i hållbar utveckling. De senaste 10 åren har hon jobbat aktivt för klimat- och energiomställning genom påverkansarbete, forskning och regelutveckling. Hon brinner lite extra för smartare elanvändning och ser stora möjligheter i elektrifieringen.