Alexandra Österplan

Kommunikationschef Nissan Nordics, Nissan

Vi är på en fantastisk resa där framtiden är elektrisk! Nissan och Kungsbacka kommun har inlett ett samarbete gällande installation och drift av 10 Vehicle-to-Grid (V2G) enheter. Med V2G-teknik kommer elbilar att spela en mycket viktig roll i det framtida energihanteringssystemet. V2G är Nissans mål om ett mer integrerat samhälle med kontor, skolor, bostäder, vägar och bilar, som alla är sammankopplade. Samarbetet med Kungsbacka kommun är en viktig milstolpe i omställningen. Det är ytterligare ett bevis på att vi tar ett stort kliv mot ett integrerat samhälle och smarta elnät. Som en av världens ledande elbilstillverkare, har Nissan ett ansvar att hjälpa till att skapa ett mer hållbart samhälle. Att hantera miljöutmaningarna runt om i världen, kräver smarta lösningar och ett nytt tillvägagångssätt och det är här som vi, idag och i framtiden, har en ledande roll.

tisdag
Varför leder innovationerna till omdefiniering av energimarknaden?