Björn Sandén

Professor i innovation och hållbarhet, Chalmers
tisdag

Teknikutveckling och innovation är nödvändigt för energiomställningen – men hur kan takten ökas?