Björn Sandén

Professor i innovation och hållbarhet, Chalmers

Björn Sandén är professor i innovation och hållbarhet och leder avdelningen Miljösystemanalys på Chalmers. Han forskar och undervisar om samhällsomställningar, framväxt av nya industrier, klimat- och innovationspolitik och om risker och möjligheter med ny teknik. Han är en ledande expert inom teknologiska innovationssystem, teknikvärdering och livscykelanalys och konsulteras frekvent av industri, myndigheter, politiker och massmedia.

tisdag
Teknikutveckling och innovation är nödvändigt för energiomställningen – men hur kan takten ökas?