Björn Sjöström

VD/CEO, Varberg Energi

Varberg Energis ”varför” är att ”optimera vårt bidrag till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling”. Björn Sjöström har många års erfarenhet av energibranschen bla som produktionschef på Ringhals 1 och vice VD på Ringhals AB. Sedan ca 5 år VD på Varberg Energi AB vars DNA är hållbarhet, 1991 byggde dom Sveriges första vindkraftpark strax söder om Varberg. Björn är också ordförande i Energi- och miljöcentrum, EMC, som är ett företagsnätverk för hållbar affärsutveckling och medgrundare till den ideella föreningen Öppna företag.

tisdag
Spaning: Hållbarhet som drivkraft och hur energibranschen möter den med innovation