Christopher Engman

Investerare, Investerare

Christopher Engman investerar i bolag som jobbar med teknik för elproduktion och lagring. Primärt bolag med en bevisad teknik och där lösningen kan bli en av de stora byggstenarna i framtidens energi- och lagringsmix. Bland annat drev han Climeons sälj- och marknadsteam under två år där kontrakteringen ökade från 30 till 900 MSEK. Christopher är också huvudinvesterare i energilagringsbolaget Pumped Hydro Systems som nyttjar uttjänta gruvors fallhöjd för att kunna lagra energi genom att flytta vatten från låga delar av en gruva till höga delar och sedan släppa vattnet genom turbiner och på så sätt flytta elen från en tid på dygnet, där efterfrågan är låg, till timmar då efterfrågan är hög, exempelvis kvällstid.

Christopher är även medförfattare till den snart lanserade boken Megadeals, som är baserad på de i världen som gör mångmiljarddollaraffärer. Energiprojekt är oftast stora affärer så han ser en stor synergi mellan områdena.

måndag
Nätverksmiddag: Recept på grön megatillväxt