Magnus Hall

VD, Vattenfall

Magnus Hall är koncernchef och VD för Vattenfall AB sedan den 1 oktober 2014. Under åren 1985-2014 innehade han olika positioner inom Holmenkoncernen, senast som koncernchef och VD 2004-2014. Magnus Hall är civilingenjör i industriell ekonomi med examen från Linköpings Tekniska Högskola och studerade som Fulbright scholar vid Georgetown University, USA. Vidare är han styrelseordförande i NTM AB och vice ordförande i Eurelectric.

tisdag
Spaning: Hållbarhet som drivkraft och hur energibranschen möter den med innovation