Malin Carström

Investment Director, ABB Synerleap
tisdag

Varför leder innovationerna till omdefiniering av energimarknaden?