Malin Leth

Ordförande, PUSH Syd

Malin Leth är ordförande i PUSH Syd, som är en lokalgrupp inom PUSH Sverige – plattformen där unga samarbetar för hållbarhet. Malin har ett stort intresse för gränsöverskridande partnerskap inom innovation och idégenerering, särskilt när det gäller framtida trender och cirkulära flöden. Hon är en intraprenör som blev en entreprenör, och är grundare av företaget Circulous som arbetar med just det. 

tisdag
Teknikutveckling och innovation är nödvändigt för energiomställningen – men hur kan takten ökas?