Marc Hoffmann

Sverigechef och chef Customer Solutions, E.ON Sverige

Marc är Sverigechef och chef Customer Solutions på E.ON – ett bolag som levererar förnybar och återvunnen energi, och kundorienterade lösningar till den nordiska privat- och företagsmarknaden. Den storskaliga elproduktionen knoppades av till ett annat bolag för ett antal år sedan. E.ON koncernen har idag 43 000 anställda och 31 miljoner kunder i Europa och Nordamerika.

tisdag
Varför leder innovationerna till omdefiniering av energimarknaden?