Olle Johansson

Beskrivning

Olle är sedan 2013 VD för Power Circle, och har arbetat för Power Circle i över åtta år. Olle är civilingenjör i industriell ekonomi, med inriktning mot projektledning, vid Linköpings tekniska högskola. Olle arbetar med alla områden inom verksamheten, och är bl.a expert på E-mobility och laddinfrastruktur.

tisdag

Välkomna till ett paradigmskifte på energimarknaden

Slutsatser framtidsscenarier för energimarknaden - snack eller verkstad?

Avslutningsord