Pernilla Jonsson

Head of Consumer & Industry Lab, Ericsson

Pernilla Jonsson är Head of Consumer & Industry Lab på Ericsson Research. Consumer & Industry Lab le­vererar insikter i världsklass som ger oss en föraning om hur intelligent connecti­vitet driver marknaden och vilka effekter uppkoppling har på vårt samhälle. Inte minst genom ett hållbarbetsperspektiv.
Pernilla har arbetat med affärsutveckling, varumärkes- och marknadsstrategier samt innovation i multinationella företag i över 10 år. Hon är styrelseledamot i HallMedia som expert på konsumentin­sikt och digital transformation.
Pernilla är också en uppskattad talare och “thought leader” inom ICT. Under 2015 lanserade hon boken, “Köprevolutionen”, vilken rönte stora framgångar och fick hederspris som “Marketing book of the year 2016”.

tisdag
Digitala tjänster och nya affärsmodeller för innovationer som bidrar till klimatomställning