Connecting Power

  • tisdag / 04 maj / 2021
  • 14:40-15:10

Ännu saknar många människor tillgång till el. Teknologiutvecklingen kring sol, vind, batterier och mikronät har tillsammans med digitaliseringen skapat helt nya möjligheter för att förse världsbefolkningen med ren el. Vilken påverkan kan en snabb utrullning av förnybara energislag ha på demokrati och maktförhållanden? Hur snabb kan utrullningen egentligen bli? Hur kan svenska företag bidra till mål 7 i Agenda 2030? Och vad kan Sverige i sin tur lära av det som sker i utvecklingsländer?

I ytterligare en panel vänder vi blicken ut mot resten av världen, den här gången med hjälp av fyra panelister som tillsammans har bred erfarenhet – både på strategisk nivå och "från marken" – när det kommer till att utveckla och sprida lösningar för ren energi i utvecklingsländer.

Talare
Sergina Loncle Associate Director of Communications & Strategic Initiatives Kopernik
Faisa Abdi CEO & Founder QC Renewable Energy
Ola Hansén Senior rådgivare hållbar energi och klimat WWF
Jonas Jonsson Partner, Business Development Manager & Head of Investor Relations Stella Futura
Moderator
Johanna Barr Power Circle
Peter Bennich Energimyndigheten
Språk
Svenska