Frukostseminarie: Vägen till 100 % förnybart 2040

  • tisdag / 24 april / 2018
  • 08:45-09:30

Beskrivning

Hur involverar vi kunderna och mikroproduktion för att förenkla omställningen?

Ett samtal om hur omställningen kan ske, de värden den skapar och samspelet mellan systemförändringar, förändrade konsumtionsmönster, beteenden, mikroproduktion av el och en elektrifierad fordonsflotta.

Omställningen till helt förnybar energiproduktion innebär att produktion, distribution och konsumtion av energi behöver se annorlunda ut i framtiden. Det ställer krav på såväl branschen som politiker men även kunderna behöver ha och ta en roll i det nya energisystemet. Vilka drivkrafter har konsumenter för att vilja ta en mer aktiv roll? Seminariet fokuserar både på teknik och beteende, och kommer innefatta diskussioner om de tekniska systemförändringar som kan krävas av en omställning till en fossilfri fordonsflotta och ökad mikroproduktion spritt över hela landet. Vi kommer även diskutera ändrade beteenden och drivkrafter hos kunderna och hur detta samverkar med förändringar inom den traditionella storskaliga produktionen.

 

Deltagare
Hans Kreisel, Skellefteå Kraft.
Cajsa Bartusch, Uppsala universitet
Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
Moderator: Malin Thorsén, Bright Planet

 

Arrangeras av Skellefteåkraft.

Medverkande
Svante Axelsson Fossilfritt Sverige
Cajsa Bartusch Uppsala universitet
Hans Kreisel Skellefteå Kraft
Malin Thorsén Bright Planet