Re-connecting Energy

  • tisdag / 04 maj / 2021
  • 10:25-10:50

Energiomställningen pågår världen över. Så vilka stora skiften pratas det om globalt? Hur integrerar vi stora mänger förnybar elproduktion, och hur kan framtidens energimarknad komma att se ut? Vad kan vi lära från andra länder i Europa?

Tyskland har genom sin omtalade Energiewende länge legat i framkant i omställningen av elsystemet. Landet introducerade tidigt kraftiga subventioner till decentraliserad solel och har länge använt batterier i frekvensreglering. I dagens andra keynote drar vi lärdomar från den pågående omställningen med hjälp av Andreas Kuhlmann, VD på DENA som är den tyska motsvarigheten till Energimyndigheten.

Talare
Andreas Kuhlmann CEO DENA
Moderator
Johanna Barr Power Circle
Peter Bennich Energimyndigheten
Språk
Svenska