Omställning till 100% förnybar elproduktion i Sverige 2040

  • tisdag / 07 maj / 2019
  • 10:00-10:20
  • Lokal H1

Beskrivning

Driver samhället energiinnovation på rätt sätt för att klara utmaningarna?

Trycket på omställning ökar, både i Sverige och globalt. Forskning visar att teknik och innovationsdriv krävs för att klara klimatutmaningen – vilka krav ställer samhället och hur måste energibranschen arbeta med ny teknik och innovation för att bidra till omställningen.

Moderator
Jessica Cederberg Wodmar JCW Hållbar Kommunikation
Medverkande
Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister

Säkra din plats på Power Circle Summit!

Den 6-7 maj, Svenska Mässan, Göteborg