Omställning till 100% förnybar elproduktion i Sverige 2040

  • tisdag / 07 maj / 2019
  • 10:00-10:20
  • Lokal H1

Beskrivning

Driver samhället energiinnovation på rätt sätt för att klara utmaningarna?

Trycket på omställning ökar, både i Sverige och globalt. Forskning visar att teknik och innovationsdriv krävs för att klara klimatutmaningen – vilka krav ställer samhället och hur måste energibranschen arbeta med ny teknik och innovation för att bidra till omställningen.

Moderator
Jessica Cederberg Wodmar Moderator JCW Hållbar Kommunikation
Medverkande
Anders Ygeman Energi- och digitaliseringsminister

Säkra din plats på Power Circle Summit!

Den 6-7 maj, Svenska Mässan, Göteborg