Om Power Circle Summit

Energibranschen handlar inte längre bara om energi. De senaste åren har den både blivit bredare och större. Och under de kommande åren spås förändringstakten att öka ytterligare. För att främja framtiden och värna om hållbarhet i samhället är det viktigt att vi i den nya branschen engagerar oss tillsammans.

Därför har vi nu skapat Power Circle Summit. Här samlas landets viktigaste beslutsfattare, påverkare och vägvisare för att lyfta sina tankar kring innovationsteknik och strategi.

Banbrytande teknik som självförsörjande energisystem hos kunderna i kombination med det uppkopplade samhället har potential att snabbt visa vägen till ett förändrat affärslandskap. En förändring som vi behöver förstå och engagera oss i – tillsammans.

”Power Circle samlar viktiga aktörer kring framtidens energifrågor och hållbar användning av el. Vi står inför ett nytt energilandskap, med stora förändringar avseende både produktion och användning av el. Rätt hanterat erbjuder dessa förändringar stora möjligheter. Power Circle Summit är ett naturligt forum för oss att samla berörda beslutsfattare för diskussion om dessa spännande frågor.”
Olle Johansson, VD Power Circle

pcs_medverka